Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Informace k zápisu 2020

PRO ŠK.ROK 2020/2021 SE ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (PŠD) USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ DÍTĚTE

Pro letošní rok upřednostňujeme podání žádosti zákonným zástupcem bez jeho osobní přítomnosti. Doporučujeme využít datovou schránku nebo odeslat žádost s přílohami poštou.

Žádosti o přijetí k PŠD přijímá ZŠ a MŠ Osov období od 1.4. do 24.4. 2020 několika způsoby:
1. do datové schránky školy - jzkmf8g,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zs.osov@seznam.cz,
3.poštou – ZŠ a MŠ Osov, Osov 93, 267 25,
4. osobní podání v kanceláři školy
V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem telefonicky domluvit přesný čas příchodu rodiče do školy – tel.:731 612 322

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.

(více)
25.03.2020 13:39 | Autor: sk | stálý odkaz


Zápis k povinné školní docházce

(výňatek) č. j.: MSMT-12639/2020-1

MŠMT vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021:

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

(více)
23.03.2020 13:42 | Autor: sk | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se