Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Preventivní program 2019/2020

Preventivní program

Obsah programu:

1. Úvod
2. Charakteristika školy
3. Analýza současného stavu
4. Cíle prevence
5. Prevence ve vyučování
6. Časový harmonogram akcí
7. Metody realizace prevence
8. Podklady v legislativě
9. Evaluace MPP
10. Školní řád
11. Krizový plán
12. Program proti šikanování
13. Spolupráce s dalšími subjekty
14. Seznam literatury
15. Adresář organizací


PP vypracovala: Mgr. Soňa Kocmanová
školní metodik prevence


V Osově 3. 9. 2019
(více)
04.09.2019 21:50 | Autor: sk | stálý odkaz


Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování

• je zpracován dle Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28 a Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016)
• je součástí MPP (příloha č. 1) a Krizového plánu školy (viz Oblast prevence šikany)
• je umístěn v ředitelně, u metodika prevence a na webových stránkách školy
Základem prevence šikanování a násilí v naší škole je:
• podpora pozitivních vztahů mezi žáky vzájemně i mezi žáky a učiteli
• podpora solidarity, tolerance, sounáležitosti a rozvíjení vzájemného respektu
• posilování a vytváření podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy
• posilování a vytváření podmínek pro zapojení rodičů žáků do aktivit tříd a školy
• uplatňování spolupráce mezi dětmi, žáky, učiteli a rodiči (více)
29.08.2019 22:52 | Autor: sk | stálý odkaz


Krizový plán školy

Krizový plán školy
Oblast prevence užívání návykových látek
(Zpracováno dle Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28)
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky - alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
(více)
29.08.2019 22:47 | Autor: sk | stálý odkaz


Desatero bezpečného Internetu

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

(více)
28.08.2019 22:44 | Autor: sk | stálý odkaz


Linka Bezpečí

Linka bezpečí je největší a nejstarší dětská krizová linka v České republice, dostupná na
mezinárodním čísle 116 111. Denně přijme zhruba 700 telefonátů. Její odborníci poskytují
pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

Linka bezpečí je k dispozici nepřetržitě a zdarma z mobilních telefonů i pevných linek.
Sdružení Linka bezpečí nabízí také pomoc rodičům a pedagogům, kteří potřebují poradit
s výchovnými problémy týkající se dětí.
28.08.2019 22:39 | Autor: sk | stálý odkaz


Důležítá telefonní čísla a kontakty

POTŘEBUJEŠ POMOCI TY NEBO NĚKDO Z TVÝCH BLÍZKÝCH?

Krizové linky

LINKA BEZPEČÍ, tel.: 116 111 Linka bezpečí nonstop - pro děti v tísni

LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ tel.: 116 000 Linka.ztracené dítě.cz nonstop - pro ztracené a pohřešované děti, jejich rodiče, příbuzné, blízké i zainteresovanou veřejnost
Společně s touto linkou je provozována také Linka první psychické pomoci
na tel. č. 116 123 - vždy v PO - NE 19:00 - 21:00

LINKA DŮVĚRY RIAPS, tel.: 222 580 697 nonstop
LINKA VZKAZ DOMŮ – tel.: 800 111 113 Linka vzkaz domů
Určená dětem a mladistvým na útěku z domova či výchovného ústavu
Linka DONA (domácího násilí), tel.: 251 511 313, www.donalinka.cz, nonstop
Linka důvěry Centra krizové intervence PL Bohnice, tel.: 284 016 666
Linka důvěry Dětského krizového centra, tel.: 241 484 149, problém@ditekrize.cz
Linka důvěry a psychologické pomoci, tel.: 377 462 312, nonstop
(více)
27.08.2019 21:04 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Linka bezpečí ve škole

logo

V rámci prevence jsme ve úterý přivítali ve škole lektorky Linky bezpečí s jejich projektem.
Záměrem projektu je obohacení dětí o vlastní prožitek řešení problému v bezpečném prostředí, rozšíření povědomí o Lince bezpečí jako nejdostupnější formě pomoci pro děti a předání informací o dalších odborných službách a možnostech jejich využití.
Lektorky navštívily3. - 5. třídu, kde si žáci vybrali téma, které je zajímá.
Třeťáci a čtvrťáci si vybrali téma Já a svět počítačů. Dozvěděli se, na co si dávat pozor na internetu, na facebooku, na chatu a co dělat, když se přes počítač děje něco, co se nám nelíbí, čemu
nerozumíme, čeho se bojíme,na koho se můžeme obrátit, aby nám s tím pomohl.
Páťáci vybrali téma Když se mi nedaří, když je mi smutno. Povídali si o tom, kdy nám může být smutno, těžko, hrozně, blbě, co s tím, když se necítíme dobře a kdo nám může pomoc, když se dobře necítíme.

Více informací se DOZVÍTE ZDE

26.04.2017 21:43 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Linka Ztracené dítě


Rádi bychom informovali o zahájení provozu Linky Ztracené dítě.
Tato služba je poskytována bezplatně na nonstop telefonním čísle 116 000.
Krizová linka je určena ztraceným a pohřešovaným dětem, jejich rodičům, příbuzným, blízkým i zainteresované veřejnosti.

Více informací se dozvíte na: www.ztracenedite.cz

Společně s touto linkou je provozována také Linka první psychické pomoci na tel. č. 116 123 - vždy v PO - NE 19:00 - 21:00
28.08.2016 22:42 | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se