Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. ( Petronius )

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD


číslo jednací: 1/2014
pedagogická rada projednala a schválila: 16. 4. 2014
školská rada schválila: 22. 4. 2014
nabývá účinnosti dne: 1. 5. 2014
Doplnění ŠŘ ze dne 14.11.2016Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

(více)
27.08.2018 20:00 | Autor: Jarmila Hanousková, sk | stálý odkaz


Školní vzdělávací program(zpracovaný podle RVP pro základní vzdělávání)

Vypracoval pedagogický sbor Základní školy OSOV

MOTTO
ČEMUKOLIV SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE ( PETRONIUS )Plné znění ŠVP je k dispozici u ředitele školy.

Dokument je účinný od 1.9. 2016
(více)
01.09.2016 00:00 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Vnitřní řád školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j. 2/2014
Vypracovala: Jandíková Hana
Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 16. dubna 2014
Školská rada schválila: 22. 4. 2014
Účinnost ode dne: 1. 5. 2014
(více)
01.09.2015 20:09 | Autor: hj, sk | stálý odkaz


ICT plán školy


1.1. Úvod

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun, příspěvková organizace, 267 25 Osov 93, IČ: 71001549, vydává tento ICT ( informační a komunikační technologie ) plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55, který stanovuje “Standard ICT služeb ve škole“ a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní využití účelových dotací v oblasti ICT.
Plán školy je zpracován pro období do konce školního roku 2009/20010. Poté škole vyhodnotí a provede jeho aktualizaci.
Plán je zpracováván na období 2 let - od 1.9.2008 (stávající stav) do 30.6. 2010 (cílový stav).
Škola byla v minulých letech zařazena do projektu „ INDOŠ ( INTERNET do škol )“.

Je potřeba směrovat preventivní opatření ve smyslu upozornění na nebezpečí, které může hrozit při komunikaci cestou internetu k dětem, k rodičům i k širší veřejnosti. V rámci realizace programu “Internet do škol” je nutno věnovat pozornost poučení dětských uživatelů o bezpečném používání internetu.


(více)
01.09.2013 00:00 | Autor: sk | stálý odkaz


Doplnění školního řádu v oblasti prevence užívání návykových látek

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany mezi žáky ZŠ (Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 14514/2000-51)
(více)
01.02.2008 19:25 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se