Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
(více)
30.09.2019 00:00 | Autor: jh | stálý odkaz


Vnitřní řád školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č. j. 2/2014
Vypracovala: Jandíková Hana
Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 16. dubna 2014
Školská rada schválila: 22. 4. 2014
Účinnost ode dne: 1. 5. 2014
Aktualizováno a schváleno pedagogickou radou dne: 28. 8. 2019
(více)
16.09.2019 00:00 | Autor: hj | stálý odkaz


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun, příspěvková organizace, se sídlem Osov 93 (dále jen „ZŠ“, „základní škola“, „škola“ nebo „správce“) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Osov. Hlavní činností organizace je zajištění základní školního vzdělávání svých žáků ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

V souladu s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) byly přijaty tyto Zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady jsou účinné ke dni 25. 5. 2018.
(více)
02.04.2019 21:04 | Autor: jh, sk | stálý odkaz


Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD


číslo jednací: 1/2014
pedagogická rada projednala a schválila: 16. 4. 2014
školská rada schválila: 22. 4. 2014
nabývá účinnosti dne: 1. 5. 2014
Doplnění ŠŘ ze dne 14.11.2016Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

(více)
27.08.2018 20:00 | Autor: Jarmila Hanousková, sk | stálý odkaz


Doplnění školního řádu v oblasti prevence užívání návykových látek, prevence a řešení šikany

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany mezi žáky ZŠ (Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 14514/2000-51)
(více)
01.02.2018 19:25 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Koncepce ZŠ a MŠ Osov

Koncepce Základní školy a Mateřské školy Osov, okres Beroun
Základní škola
Č.j. ZŠ 3/2017

Motto
Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe /Petronius/


Snahou kolektivu pedagogických pracovníků je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Učitel by měl být žákovi na cestě za poznáním společníkem a poskytnout mu jen to nejlepší. Získávání vědomostí a dovedností by mělo být doprovázeno vytvořením prostředí, v němž se dítě cítí bezpečně při zkoumání okolního světa a utváření každého jedince k poznávání sebe samého i ostatních. Žák se učí dorozumívání mezi lidmi, kde je podstatné vedle braní, naučit se i dávat.
(více)
27.11.2017 22:30 | Autor: sk | stálý odkaz


Školní vzdělávací program(zpracovaný podle RVP pro základní vzdělávání)

Vypracoval pedagogický sbor Základní školy OSOV

MOTTO
ČEMUKOLIV SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE ( PETRONIUS )Plné znění ŠVP je k dispozici u ředitele školy.

Dokument je účinný od 1.9. 2016
(více)
01.09.2016 00:00 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


ICT plán školy


1.1. Úvod

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun, příspěvková organizace, 267 25 Osov 93, IČ: 71001549, vydává tento ICT ( informační a komunikační technologie ) plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55, který stanovuje “Standard ICT služeb ve škole“ a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní využití účelových dotací v oblasti ICT.
Plán školy je zpracován pro období do konce školního roku 2009/20010. Poté škole vyhodnotí a provede jeho aktualizaci.
Plán je zpracováván na období 2 let - od 1.9.2008 (stávající stav) do 30.6. 2010 (cílový stav).
Škola byla v minulých letech zařazena do projektu „ INDOŠ ( INTERNET do škol )“.

Je potřeba směrovat preventivní opatření ve smyslu upozornění na nebezpečí, které může hrozit při komunikaci cestou internetu k dětem, k rodičům i k širší veřejnosti. V rámci realizace programu “Internet do škol” je nutno věnovat pozornost poučení dětských uživatelů o bezpečném používání internetu.


(více)
01.09.2013 00:00 | Autor: sk | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se