Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Mimořádné opatření - uzavření školy

Ředitel školy oznamuje, že s účinností od středy 11. března 2020 bude přerušeno vzdělávání na základní škole a škola bude uzavřena do odvolání.


Uzavření školy bylo rozhodnuto na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3. 2020 v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 .

Mgr. Soňa Kocmanová
řed.školyObědy a svačiny mají žáci automaticky odhlášené. Provoz mateřské školy a školní jídelny nezměněn.


10.03.2020 12:39 | Autor: sk | stálý odkaz


Informace k prevenci před šířením koronaviru Covid-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se.
Lékař-epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

Aktuálně:

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Více zde:
Krajskké hygienické stanice
Doporučení MZ občanům a aktuální inormace

Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje necestovat na sever Itálie.

Více zde:
Aktuální informace Ministerstva zahraničních věcí
07.03.2020 19:46 | Autor: sk | stálý odkaz


Zpráva z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje:

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru(Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

1. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,

2. v případě, že se žáci nebo studenti školy vrací z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.
06.03.2020 19:41 | Autor: sk | stálý odkazZápis do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021

6B3SIZHK

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Osov, okres Beroun vyhlašuje datum zápisu

do 1. ročníku základního vzdělávání základní školy na období od 1. dubna - 24.dubna 2020

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí.


Stanovená kritéria:

1. Jsou přijímány děti ze společného školského obvodu základní školy, které mají trvalé bydliště v obci Osov, Lážovice, Skřipel, Vižina, Podbrdy, Nesvačily, Všeradice a Velký Chlumec
2. Jsou přijímány děti, které nemají trvalé bydliště v bodě č.1, pokud počet dětí nepřekročil kapacitní možnosti základní školy a pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče doloží rodný list dítěte.

Mgr. Soňa Kocmanová
01.03.2020 10:15 | Autor: sk | stálý odkaz


Poskytování informací

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun
Osov 93, 267 25 Osov, IČO 711001549, tf. 311584267, zs.osov@seznam.cz
Č.j. 3/2020

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2019 byla podána 1 žádost o informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
V roce 2019 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
V roce 2019 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona.
V roce 2019 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v § 18 zákona odst.c) až f) č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V Osově 24.2. 2020

Mgr. Soňa Kocmanová
řed. ZŠ a MŠ Osov

24.02.2020 13:00 | Autor: ph | stálý odkaz


Nové internetové stránky

Milí rodiče, žáci i další příznivci naší školy,

od března budete všechny aktuality nacházet na nové adrese.

Doufáme, že pro Vás stránky budou přehledné a zajímavé minimálně tak, jako tyto.

Nové školní stránky najdete na zsosov.blogspot.com.

Pokud hledáte jídelní lístek, můžete rovnou sem.

Fotografie budeme, tak jako jste zvyklí, přidávat do alb na rajčeti.
15.02.2020 00:00 | Autor: ph | 0 komentářů | stálý odkaz


Jarní prázdniny

Od 10. do 16. 2. máme jarní prázdniny. Všem žákům přejeme, aby si od učení na chvíli odpočinuli a mohli se v pondělí 17. 2. vrátit s novou chutí do práce!
05.02.2020 20:39 | Autor: ph | 0 komentářů | stálý odkaz


Plavecký výcvik - zahájení

Každoročně pořádáme plavecký výcvik žáků naší školy v rámci výuky tělocviku.
Plaveckou výuku zahájíme v pátek 7. 2. 2020. Odjezd autobusu je v 7,55h od školy.
Lekce jsou povinné a zdarma. Žáci potřebují s sebou: ručník, mýdlo, hřeben, sáček na mokré plavky. Děvčata s dlouhými vlasy potřebují koupací čepici. Chlapci nemohou mít šortkové plavky s kapsami. SVAČINA, ta školní bude odhlášena.

Začátek ani konec vyučování se v tento den nemění, po dobu plavání budou pouze upraveny rozvrhy jednotlivých tříd.
Plavci si budou do školy nosit tašku s věcmi na plavání, kterou si povezou s sebou. Věci na učení si budou nechávat ve škole.

Na žádost pořadatele výuky UPOZORŇUJEME žáky i jejich rodiče na nevhodnost nošení dekorativních předmětů (šperků), zákaz žvýkaček, užívání výhradně plavek s krátkou nohavičkou (ne bermudy) a nošení svázaných delších vlasů.

Věříme, že i letos se bude dětem plavání líbit!

Neplavci budou mít vyučování ve škole.
04.02.2020 22:34 | Autor: sk | stálý odkaz


Zakončení pololetí

Na konci ledna jsme se s dětmi sešli naposledy v prvním pololetí školního roku 2019/2020, abychom si zhodnotili, jaké toto pololetí bylo, a nabrali síly do pololetí nového.
karneval_2020 (více)
01.02.2020 20:21 | Autor: ph | 0 komentářů | stálý odkaz


Karneval za vysvědčení

Leden už pomalu končí a s ním i první pololetí našeho školního roku. Děti pilně pracují, někteří více, jiní méně. Je tedy na čase jejich snahu a píli ohodnotit. Ve čtvrtek 30.1. bude tedy pro všechny přichystáno pololetní vysvědčení. Pro naše prvňáčky bude úplně první. Nikdo neodejde s prázdnou. Bude tak zhodnocena snaha a píle za celé první pololetí školního roku.
Za odměnu čeká na všechny po 10. hodině karneval za vysvědčení. Těšíme se na všechny maskované školáky.

Odměna v podobě pololetních prázdnin bude v pátek 31.1.
................
24.01.2020 23:16 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Rozpočet ZŠ a MŠ Osov

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Osov na rok 2020

v tis. Kč

Náklady : 7.570,-
Výnosy : 7570,-

Schválený rozpočet školy je sestaven na celkové náklady a celkové výnosy.

Schválený rozpočet byl vyvěšen na elektronickou úřední desku 18.12.2019.
20.12.2019 13:31 | Autor: sk | stálý odkaz


Páťáci na procházce vesmírem

Ve středu 11. 12. se páťáci vydali do Plzně, aby strávili projektový den mimo školu v Techmánii a 3D Planetáriu. Zdejší odborník je provedl Sluneční soustavou. Při 3D projekci se mohly děti téměř dotýkat vesmírných těles, dozvěděly se spoustu nových zajímavých informací a mohly si vyzkoušet, co si zapamatovaly z hodin přírodovědy ve škole.

techmania (více)
17.12.2019 13:07 | Autor: ph | stálý odkaz


Mikuláš

I naši školu navštívil 5. prosince Mikuláš s čerty a anděly.

Kolem desáté hodiny dopoledne se objevili u předškoláků. Poté zamířili do druhé školky k našim nejmenším žáčkům a hned odtud i do základní školy, kde poctivě navštívili všechny třídy.

Mikuláš doprovázený tradičními společníky si vyslechl od dětí básničky i písničky, čerti postrašili ty, kteří se v uplynulém roce nechovali vždy úplně nejlépe, a andělé nakonec všechny podarovali drobnými sladkostmi.

mikulas
10.12.2019 10:54 | Autor: ph | 0 komentářů | stálý odkaz


Klub Zábavné angličtiny

Každé pondělí se scházíme se staršími žáky naší školy v rámci klubu Zábavné angličtiny. Společný čas využíváme na aktivity, kterým se, nejčastěji z časových důvodu, nemůžeme věnovat při běžné výuce. Díváme se na seriály, zpíváme a učíme se z textů písniček nová slovíčka, malujeme a tvoříme, čteme nebo hrajeme různé hry.

zabavna anglictina
09.12.2019 16:33 | Autor: ph | 0 komentářů | stálý odkaz


Čtenářské dílny v Národní pedagogické knihovně J. A. Komenského

Třeťáci i čtvrťáci už jsou zdatnými čtenáři, a tak se od nich očekává daleko víc, než jen plynule přečíst text. Chce se po nich, aby o tom, co přečtou, dokázali souvisle hovořit, shrnout obsah a vyvodit i nějaké ponaučení a toto vše zachytili ve svém čtenářském deníku, který se právě teď učí vést. Aby jim šla práce pěkně od ruky, vydali jsme se s nimi 3. 12. 2019 do NPKM v Praze, kde jsme se zúčastnili výukového programu o kreativním přístupu ke čtenářskému deníku.

Ped.knihovna Pha 3 (více)
05.12.2019 20:02 | Autor: iv | stálý odkaz


Prvňáčci se seznámili s knihovnou v Hostomicích

V úterý 19. 11. 2019 se 14 prvňáčků se svojí paní učitelkou vydalo do Hostomic, prohlédnout si nově zrekonstruovanou knihovnu. Seznámili se s jejím chodem, prohlédli si plno hezkých knížek a společně s paní knihovnicí prošli knížku Josefa Čapka o tom, jak pejsek s kočičkou myli podlahu.
knihovna hostomice
29.11.2019 18:29 | Autor: jh | stálý odkaz


Třídní schůzky

Třídní schůzky rodičů se konají ve středu 20.11.2019 dle rozpisu třídních učitelů.
Přesný čas schůzek budou mít žáci jednotlivých tříd zapsaný v žákovských knížkách nebo notýscích.
Na programu bude:

 • prospěch a chování za 1.čtvrtletí školního roku 2019/20

 • připravované akce školy

 • individuální dotazy, připomínky, různé

 • 15.11.2019 16:17 | Autor: sk | stálý odkaz


  Návštěva knihovny

  Naši druháci se vydali navštívit nově zrekonstruovanou knihovnu do Hostomic. Do knihovny chodíme moc rádi. Paní knihovnice si pro nás připravila ukázky z veselé knihy Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu.

  (více)
  13.11.2019 16:22 | Autor: sk | stálý odkaz


  Break Dance Osov

  break dance osov
  22.10.2019 20:05 | Autor: ph | stálý odkaz


  První den ve škole


  V pondělí 2. září opět ožila naše škola dětskými hlasy, do naší školy se vypravilo 83 žáků. Někteří poprvé, jiní již poněkolikáté.Těm nejmladším začíná jejich první a těm nejstarším jejich poslední školní rok v naší škole!
  Nejvýznamnější je tento den pro prvňáčky, kterým začíná nová etapa života! Dnes poprvé zavítalo do naší školy 17 PRVŇÁČKŮ. S úsměvem je očekávala jejich paní učitelka Jarmila Hanousková, která se na všechny své nové žáčky moc těšila.
  A protože je první den ve škole velmi významný nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, sešli jsme se všichni společně v tělocvičně školy, kde všechny žáky přivítala paní ředitelka Soňa Kocmanová.
  Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají ve své paní učitelce dobrou rádkyni i oporu a ať jsou bezva parta. Úspěšný školní rok a chuť jít do školy přejeme všem našim žákům, učitelům i ostatním pracovníkům. Rodičům prvňáčků přejeme hodně trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy dětem nepůjde vše hned napoprvé.

  02.09.2019 22:11 | Autor: sk | stálý odkaz


  Slovo úvodem...

  Vážení rodiče, milé kolegyně a žáci,

  dnešním dnem naše škola opět ožila. Ožila rozličnými dospěláckými i dětskými hlasy, ale hlavně smíchem. Tomuto dni předcházela ale spousta hodin příprav, úklidu, malování, sekání i stěhování. Za hladký průběh všech příprav patří dík všem zaměstnancům školy.
  První školní den je nejvýznamnějším dnem pro prvňáčky, kterým začíná nová etapa života! Všichni se na ně moc těšíme a jsme připraveni pomoci v jejich školních začátcích. Přejeme jim hodně úspěchů a také dostatek nových kamarádů. Rodičům prvňáčků přejeme spoustu trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy dětem nepůjde vše hned napoprvé a podle jejich představ.
  Významný je tento školní rok i pro naše páťáky, kteří se stávají průvodci svých mladších spolužáků. Na konci roku se s naší školou rozloučí. Věřím, že svým přístupem k učení získají pevné základy, na nichž budou moci budovat svoji úspěšnou budoucnost v jiné škole.
  Úspěšný a pohodový školní rok, pevné zdraví, chuť chodit do školy, hodně nových poznatků, zajímavých zážitků a akcí, skvělých přestávek a kamarádů, co nejméně nezdarů a hodně úspěchů přeji samozřejmě všem našim žákům, učitelům i ostatním pracovníkům.
  Věřím, že stejně jako v minulých letech se nám podaří plnit dané úkoly ku prospěchu všech. Bude k tomu potřeba nejen spolupráce nás všech – žáků, učitelů, rodičů i nepedagogických pracovníků, spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi, ale také dostatek sil a energie každého z nás. Vykročme tedy všichni tou správnou nohou do letošního školního roku 2019/2020.


  Na spolupráci všech se těší

  Mgr. Soňa Kocmanová, ředitelka školy
  02.09.2019 21:22 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


  Organizace školního roku 2019/2020 (prázdniny)

  Organizace školního roku 2019/2020
  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách

  (více)
  29.08.2019 12:35 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


  Hurá do školy!!!

  Zahájení nového školního roku 2019 / 2020
  Prázdniny se už blíží ke svému konci a někteří se už nemohou dočkat, až usednou do školních lavic.
  Všichni se těšíme na své kamarády, na povídání a vyprávění zážitků z prázdnin.
  Společně se sejdeme v pondělí 2. září v 8:05 hod. ve školní tělocvičně, kde slavnostně přivítáme všechny školáky, ale hlavně naše nové prvňáčky.
  Žáci se dozví základní úvodní informace (výuka v prvním týdnu, rozvrh hodin, činnost školní družiny ), mohou si nahlásit svačiny a obědy ve školní jídelně.

  V úterý a ve středu bude výuka v 1. třídě probíhat pouze do 9:45.  Odpolední vyučování pro 2. a 3. třídu bude probíhat vždy v úterý, pro 4. a 5. třídu vždy ve čtvrtek, počínaje 10. 9. 2019

  Na všechny děti se těší všichni pracovníci školy.

  27.08.2019 22:24 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


  Pohodové prázdniny


  Děkujeme všem za přízeň a přejeme krásné letní prázdniny a dovolené.
  Naplňte je odpočinkem, spoustou příjemných a zajímavých zážitků a setkání. Načerpejte mnoho nových sil i pracovního a životního optimismu.
  28.06.2019 22:26 | Autor: sk | stálý odkaz


  Škola oslavila 35 let

  V sobotu 15.6. oslavila naše škola 35.nerozeniny. Na oslavu si pozvala hudebníky Vandu a Standu, aby dětem i dospělým zpestřili parné odpoledne.
  Na školní zahradě se konala velká zahradní párty, na které proběhlo i pasování předškoláků na školáky a loučení s páťáky, kteří byli pasování na šesťáky. Své umění předvedli i naši hudebníci nebo tanečníci. Rádi jsme přivítali i všechny bývalé a současné zaměstnance.

  35 let školy

  Všichni přítomní si mohli prohlédnout prostory školy, nahlédnout do kronik, vyzkoušet si resuscitaci na naší Andule, vyrobit si pamětní magnetku nebo se občerstvit.
  Děkujeme všem přítomným, že i přes veliké horko na naši zahradu dorazili a mohli zavzpomínat na chvíle strávené ve škole.
  Po ukončení této akce mohli všichni přejít do areálu Staré školy, kde probíhal hudební festival Osovský akord 2019.
  Foto můžete vidět ZDE
  15.06.2019 20:37 | Autor: sk | stálý odkaz


  Odstávka el.proudu

  V úterý 28.5. dojde k odstávce elektrického proudu. Výuka bude pouze omezená. V provozu nebude školní jídelna - svačiny a obědy budou odhlášeny.
  Výuka i ŠD bude končit ve 12,40. Odpolední vyučování pro 2. a 3.třídu se přesouvá na čtvrtek 30.5.
  21.05.2019 22:58 | Autor: sk | stálý odkaz


  Seznam přijatých žáků

  ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun

  Pro školní rok 2019/2020 byly přijaty děti s registračními čísly: 1 - 5, 7 - 8, 10 - 15, 18 - 19, 21 - 23.


  V Osově, 8. dubna 2019

  Jarmila Hanousková
  08.04.2019 22:27 | Autor: sk | stálý odkaz


  Beseda se spisovatelkou

  Poslední lednový den se zpravidla hodnotí úspěchy za první pololetí školního roku. Rozdává se pololetní vysvědčení. Ani letos to v naší škole nebylo jinak. V tento dne naši školu také navštívila paní spisovatelka Michaela Fišarová.
  Všichni jsme se moc těšili, že uvidíme naživo skutečnou spisovatelku. Přijela se svými knížkami, o kterých nám vyprávěla a její kamarád herec nám z nich zahrál krátké příběhy. Společně nám představili knížky A - Ž půjdeš do školy určenou pro předškoláky, knihu Kamínek, která vypráví kým vším kamínek může být. Velkým školákům představili veselou knížku Náš dvůr má tajemství a dobrodružnou knihu Kája a Claudie: Hra na štěstí.
  Vyprávění bylo velice zajímavé a poučné.

  beseda se spisovatelkou
  31.01.2019 21:51 | Autor: sk | stálý odkaz


  Bruslení v Hořovicích


  Zima si k nám konečně našla cestu a tak konečně můžeme vyzkoušet nejrůznější zimní sporty. Aby naše brusle nezahálely, rozhodli jsme se vyrazit na zimní stadion na pořádnou ledovou plochu.

  bruslení Hořo

  Po vzájemné domluvě s dětmi jsme se vydali v rámci tělesné výchovy na zimní stadion do Hořovic. Veřejného bruslení se 24. ledna zúčastnilo na 45 bruslařů. Někteří se snažili co nejvíce bruslit, hrát hokej, soutěžit a mohli jsme zahlédnout i náznaky různých kreací, jako třeba piruety. Někteří si vzali na pomoc plastové hrazdičky, které pomáhaly držet stabilitu.

  bruslení Hořo1

  Pádů bylo také dost. Příjemně unaveni jsme ale odjížděli spokojeni. Výlet s bruslemi si určitě zopakujeme. Uvidíme, třeba se ještě vydáme i na ledovou plochu na místním koupališti.


  Další foto ZDE

  25.01.2019 21:57 | Autor: SK | stálý odkaz


  Sešli jsme se v novém roce 2019

  Zima už je zase tady, sníh se sype do zahrady….


  Po vánočních prázdninách jsme se opět vrátili do školních lavic.
  Abychom se společně pozdravili, sešli jsme se v tělocvičně. Paní ředitelka všem popřála úspěšný vstup do nového roku a pak už jsme společnými silami rozbalili dárečky, které nám Ježíšek nadělil pod naším stromečkem.

  leden2019

  V družině si tak můžeme zahrát nové super hry a při tělocviku trénovat s novými míči, švihadly nebo pálkami.
  Prázdniny byly super, ale chybělo jim přeci jen něco .............. přeci sníh. Konečně jsme se ho dočkali, tak budeme doufat, že nám nějakou dobu vydrží a užijeme si zimních radovánek.
  04.01.2019 18:26 | Autor: sk | stálý odkaz


  Ředitelské volno


  Ředitelka školy Mgr. Jarmila Hanousková vyhlašuje na pátek 23.11.2018 ředitelské volno ve všech budovách ZŠ a MŠ Osov.
  Důvodem je havárie kotle a jeho výměna.
  21.11.2018 15:41 | Autor: jh, sk | 0 komentářů | stálý odkaz


  Termíny prázdnin ve školním roce 2018/2019

  podzimní: 29. a 30. 10. 2018
  vánoční: 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
  pololetní: 1. 2. 2019
  jarní: 4. 2. – 10. 2. 2019
  velikonoční: 18. a 19. 4. 2019
  hlavní prázdniny 29. 6. 2019 - 31. 8. 2019

  Školní rok:
  I. pololetí: 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
  II. pololetí: 1. 2. 2019 – 28. 6. 2019

  Ředitelské volno: 9. - 10.5. 2019
  27.08.2018 19:45 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


  Ochrana dat GDPR

  Vážení rodiče,
  25. května 2018 vstupuje v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů neboli GDPR.

  Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun, jako správce osobních údajů zpracovává tyto údaje v níže uvedených případech.

  Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2014 Sb., / školský zákon/ , ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

  Jméno a příjmení, rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti nebo žákovi přiděleno), státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu nebo místo pobytu na území České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání žáka, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

  (více)
  23.05.2018 21:20 | Autor: Jarmila Hanousková, sk | 0 komentářů | stálý odkaz


  Vodní radovánky

  Poslední dny školního roku se blíží a tak si naši školáci užívají poslední společné chvíle. Protože počasí bylo opravdu teplé, chodili jsme se osvěžit i na místní koupaliště. Voda sice není tak průzračná, ale příjemně osvěžující.
  Ve středu jsme se vydali do nedaleké firmy Albixon a využili nabídky zařádit i v místních bazénech. Pořádně jsme si to užili, vydováděli se s nafukovacími žraloky i lehátky.
  Ještě jednou děkujeme za pozvání.

  albixon17
  28.06.2017 22:05 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


  Den Země  Naše planeta oslavila svůj svátek. I my se snažili naší planetě popřát. V pondělí jsme se dali do práce. V 10 hodin jsme se společně sešli na školní zahradě vybaveni rukavicemi, montérkami a pracovním nářadím. Rozdělili jsme si úkoly a vrhli se do práce. Páťáci vykopali díry pro nové stromky a navozili zeminu. Čtvrťáci vypleli bylinkovou zahrádku, třeťáci a druháci vyhrabali a uklidili kolem živého plotu, prvňáci pomáhali se sběrem odpadků a společně si zasadili strom splněných přání.. Před polednem bylo hotovo a všichni jsme se sešli, abychom zasadili náš nový strom - lípu srdčitou.

  Den Země417

  Všichni si zaslouží pochvalu za vykonanou práci. Více foto NAJDETE ZDE
  24.04.2017 21:29 | Autor: sk | stálý odkaz


  Upozornění

  Upozorňujeme na výskyt vší. Prosíme, prohlédněte dětem vlasy.
  V případě výskytu neposílejte děti do školy dříve, než vlasy vyčistíte. Zabráníte tak dalšímu šíření.
  Děkujeme.
  02.03.2017 17:02 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


  Setkání s olympionikem

  V pondělí jsme měli možnost přivítat v naší tělocvičně nejúspěšnějšího českého badmintonistu Petra Koukala. Petr přišel usměvavý, s velkým batohem plným raket a míčků.
  Vyprávěl nám, jak se ke sportu dostal a dozvěděli jsme se, že badminton není žádný lehký sport. Je to neuvěřitelně náročné na postřeh a fyzickou zdatnost. Míček létá opravdu velmi rychle. S tím souvisela i tipovací soutěž. Jaká může být rychlost letícího míčku? Naše tipy byly různé - nejrychlejší míček letěl více jak 400km/hodinu. Petrovy míčky létaly rychlostí kolem 300km/hodinu. Vyprávěl nám i o účasti na olympiádách. Petr je účastník tří letních olympijských her.

  Koukal1

  Ačkoliv aktivní sportovec, nekuřák a muž na vrcholu sil, onemocněl a musel podstoupit operaci a následnou léčbu. Zvítězil a mohl tak na 30. letních olympijských hrách v Londýně přivést českou výpravu na úvodní ceremoniál s vlajkou v ruce.
  Nám do ruky půjčil i své rakety a míčky a předvedl správný odpal. Nakonec rozdával své úsměvy do objektivů fotoaparátů a ochotně podepisoval své obrázky. Moc děkujeme, že si ve svém programu vyšetřil čas i na naše školáky.

  Koukal
  28.11.2016 22:10 | Autor: sk | 1 komentářů | stálý odkaz


  © 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

  TXT.cz
  HLEDAT | UPOZORNIT
  Vytvořit blog | Přihlásit se