Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. ( Petronius )

Návštěva knihovny

Děti ze třetí třídy se ve středu 4.10. vydaly do blízkých Hostomic. Jak už je v naší škole zvykem, navštěvujeme minimálně dvakrát ročně místní knihovnu. Na chodbě před vstupem do knihovny už byly vystaveny obrázky rozkvetlé zahrady, které naši školáci namalovali do výtvarné soutěže. V knihovně si děti vyslechly ukázky z veselé knihy Miloše Macourka Mach a Šebestová na prázdninách. Pak se utkali chlapci proti děvčatům při řešení doplňovačky. Následovalo oblíbené prohlížení knih všeho druhu.
V hostomické cukrárně se děti posilnily sladkými dobrotami. Před zpáteční cestou si pohrály na dětském hřišti a pak už jsme se vydali zpět do Osova. V parku ještě děti společnými silami nasbíraly kbelík kaštanů pro lesní zvěř.
Foto zde

2017-10
04.10.2017 21:01 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Jako každým rokem, tak i letos sbíráme kaštany. Vyražte proto do alejí a parků a při podzimních procházkách kaštany sbírejte. Zatím si kaštánky skladujete doma, sběrný den bude včas zveřejněn.Zvážené pak přinesete do školy a odevzdáte p. školnici Sedláčkové.
I my ve škole se budeme snažit něco společně nasbírat.
03.10.2017 21:40 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Osovský akord

V sobotu se někteří žáci naší školy zúčastnili prvního ročníku Osovského svatojánského akordu. Na této akci se představilo hned několik skupin a kapel. Naši zpěváci předvedli dvě písničky, Kuba Piskáček zahrál na flétnu a Verča Štáralová na klávesy. Celá akce byla velice zdařilá.
Děkujeme rodičům za to, že doprovodili své děti do areálu staré školy a celou akci tak podpořili. Zástupcům obecního úřadu děkujeme za sladkou odměnu pro děti.

19274812_10209210980541137_8913470885242139002_n
18.06.2017 22:38 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Plavecký výcvik

Od října do prosince žáci z 2. a 3. ročníku jezdili do Hořovic na plavecký výcvik vedený zkušenými plavčíky. Byli rozřazeni podle dosavadních dovedností a během lekcí se v nich zdokonalovali. Někteří byli začátečníci a s vodou a různými styly se teprve seznamovali, ale po deseti lekcích by to nikdo nepoznal.

plavání1

Poslední den si bazén dokonale užili. Malí plavci si mohli zaplavat s různými plaveckými pomůckami i vyzkoušet skoky do vody nebo skluzavku. Na konci výcviku každý dostal mokré vysvědčení. Podle uplavaných metrů dostali želvu, kapříka nebo delfína. Všichni si plavecký výcvik moc užili a už se nemůžou dočkat, až se zase dostanou k vodě.

20.12.2016 20:52 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


DO LESA S LESNÍKEM

Dne 1.11.2016 se naši třeťáčci a čtvrťáčci zúčastnili zajímavé expedice s názvem „Do lesa s lesníkem“, kterou pro nás připravila nadace Dřevo pro život ve spolupráci s polesím Lesy Zbiroh ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mannsfeld. Hned v ranních hodinách jsme odjeli přistaveným autobusem k obci Líšná, kde na nás čekal velmi bohatý program. Společně jsme procházeli šesti připravenými stanovišti, na kterých jsme se s pomocí lesních pedagogů hravou formou dozvěděli mnoho zajímavých skutečností o zalesňování a semenářství, výchově mladých porostů, myslivosti a péči o zvěř, technice měření stromů, těžební činnosti a přibližování dřeva.

Do lesa

Na závěr si naši žáci ověřili i svoje manuální schopnosti a v připravené kreativní dílně si s pomocí pedagogů vyrobili dřevěnou lavičku, kterou si pak i odvezli do školy. Prožili jsme společně skutečně nádherný podzimní den plný dobrodružství a nově nabitých zkušeností.


Do lesa 2
08.11.2016 23:39 | Autor: iv,sk | stálý odkaz


Integrace žáků

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) - "Integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami".

Integrace žáků se specifickými poruchami učení (SPU)

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z PPP. O vyšetřeni v PPP žádají zákonní zástupci dítěte. Žáda-li rodič sám, není nutné doporučení jiných odborníků. Žádá-li ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník "Sdělení školy o dítěti" do PPP. Zprávu z vyšetření vydá PPP škole i zákonnému zástupci.
Má-li žák posudek k integraci, je mu vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Integrace žáka je platná po dobu jednoho roku, poté následuje kontrolní vyšetření.

Postup při integraci žáka s individuálním vzdělávacím plánem: •podléhá tzv. správnímu řízení
•zákonný zástupce si podá k řediteli školy písemnou žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
•ředitel školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně informován
•žákovi je na základě podkladů PPP vypracován IVP, podle kterého je následně veden vzdělávací proces

IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně s přihlédnutím k případným změnám v individuálním přístupu k žákovi. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení PPP, pomůcky a především na co konkrétně se při individuálním přístupu zaměříme. Vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, ti ho společně se žákem podepíší. Dále IVP podepisuje ředitel školy a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu. Má ho k dispozici také PPP.
Integrovaní žáci se vzdělávají podle učebního plánu v běžných třídách a je k nim přistupováno na základě IVP. Integrovaný žák je hodnocen s výrazným přihlédnutím ke své poruše. Je potřebné zdůraznit, že diagnóza SPU neopravňuje žáka k nicnedělání. IVP je vypracován proto, aby dítě lépe překonalo svůj handicap a cítilo se plnohodnotným členem třídy. Pokud si dítě ve škole neplní základní školní povinnosti, odmítá pracovat, nenosí úkoly a školní pomůcky, neučí se - tím tedy neplní základní požadavky IVP - může škola od IVP odstoupit a přejít k běžným formám výuky a klasifikace.

Nejčastější SPU u žáků: •dyslexie - specifická porucha učení, potíže při čtení, žák není schopen se naučit plynule číst
•dysgrafie - specifická porucha psaní
•dysortografie - specifická porucha pravopisu

Tyto poruchy často souvisejí s lehkou mozkovou dysfunkcí, která je dědičnou záležitostí. Dají se zmírnit intenzivním tréninkem, individuální péčí, pravidelnou a úzkou spoluprací rodičů se školou a pedagogicko-psychologickou poradnou.

I tyto děti mají při správném vedení předpoklady ke studiu na středních i vysokých školách.
27.10.2016 22:51 | Autor: sk | stálý odkaz


Exkurze do ČESKÉ TELEVIZE

Naše škola se v tomto týdnu proměnila v policejní stanici. Pan režisér Jan Hřebejk si totiž naši školičku vybral pro své další natáčení kriminálního příběhu. Odměnou za to byla exkurze do ČT.
Celá škola se tak vydala do Prahy na obhlídku studií a promítacích sálů.
Rozděleni na dvě skupiny jsme se vydali na prohlídku budovy ČT, ateliérů a studií. Měli jsme možnost nahlédnout do studia, kde se právě natáčel další díl Planety YO, do sálu s kostýmy i kamerami a vidět na vlastní oči, jak takové natáčení probíhá. Pan průvodce nám dovolil postavit se za kameru nebo za pult, kde se hlásí zprávy. Někteří z nás si vyzkoušeli paruky a klobouky z kostymérny. Potkali jsme se se známými postavami Jů a Hele nebo s kamarády z kouzelné školky.

ceska televize

Nakonec jsme se usadili v kinosále a mohli si odpočinout při promítání českých pohádek z Večerníčku. Nechyběla ani návštěva prodejny ČT, kde jsme si koupili spoustu upomínkových předmětů. Plni zážitků jsme se odpoledne vraceli zpět domů.
13.11.2015 21:41 | Autor: sk | stálý odkaz


Školanda s Večerníčkem

Již několik let se první červnový týden vydáváme společně na školandu.
I letos jsme vyrazili na táborovou základnu SVČ Domeček Hořovice na Zbirožském potoce. Protože Večerníček letos slaví 50. narozeniny, slavili jsme společně s ním.

skolanda2 (více)
07.06.2015 08:47 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Výlet do muzea

Ve středu 18.3. se naši páťáci vydali do berounského muzea.
Čekala zde na nás velikonoční dílna, expozice hracích strojků a výstava velkoplošných fotografií. Hned u vchodu se nás ujali dva průvodci, kteří nás provedli muzeem. Prohlédli jsme si úžasné fotografie a ukázku méně známé techniky zdobení velikonočních vajec. Zkušená paní výtvarnice nám předvedla zdobení jezerní travou.

Muzeum Beroun

Pod jejíma rukama vznikaly krásné kraslice. V expozici hracích strojků jsme si prohlédli flašinety, zvonkohry, xylofon, kde jsme si sami vytvářeli melodii pomocí špalíčků. Zajímavý byl i opravdový orchestrion, který se nám povedl rozehrát. Vyzkoušeli jsme i hru na harmonium. Kluci si zahráli karty s hudebními obrázky.

Muzeum Beroun1

Ve druhé dílně na nás čekala výroba ozdoby z vizovického těsta a ukázka drátování, oplétání, háčkování a další techniky zdobení kraslic.
Po prohlídce muzea jsme se vydali za známými medvědy Vojtou, Kubou a Matějem.. Chlupáči na nás už čekali a zapózovali nám při fotografování. Pořádně jsme se vydováděli na dětském hřišti, nakoupili drobné dárky a vydali se na cestu k domovu. Sluníčko pěkně hřálo, takže jsme se už velikonočně naladili.

Muzeum Beroun2
18.03.2015 21:42 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se