Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. ( Petronius )
Jako každým rokem, tak i letos sbíráme kaštany, ale také žaludy.
Vyražte proto do alejí a parků a při podzimních procházkách plody sbírejte, zvážené pak přinesete do školy a odevzdáte p. školnici Sedláčkové.
I my ve škole se budeme snažit něco společně nasbírat.
06.10.2018 21:40 | Autor: sk | stálý odkaz


Výuka plavání

V prvním pololetí školního roku 2018/2019 se uskuteční výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku v rámci osnov tělesné výchovy.
Výuka bude zahájena 4. 10. 2018. Výuka bude probíhat VŽDY ve čtvrtek.
Odjezd v 7,55 od školy. Svačiny budou odhlášeny, oběd bude zachován.

S sebou: plavky (NE bermudy), ručník, mýdlo, hřeben, případně koupací čepice, svačina, pití.
Cena výuky: 150,- Kč.
Cena dopravy: 0,- Kč (hrazeno z dotace)
03.10.2018 22:07 | Autor: sk | stálý odkaz


Zájmová odpoledne ve Staré škole

Obecní úřad Osov ve spolupráci s Domečkem Hořovice nabízí pro vaše děti zájmové útvary na školní rok 2018/2019 v AREÁLU STARÉ ŠKOLY V OSOVĚ.
Můžete vybírat a přihlašovat se na webu : Domeček Hořovice
Angličtina pro děti i dospělé
Break Dance
Cvičení a moderní tanec
Tvořeníčko a výtvarka
Vědecká laboratoř - pokusy
10.09.2018 20:40 | Autor: mč.sk | stálý odkaz


Dětský cyklomaraton

Jako každý rok, tak i letos se můžete zúčastnit Dětského cyklomaratonu.
Dětský cyklomaraton pořádá fa Zima - video v sobotu 22.9. na čtyřkolkové dráze ve Všeradicích. Více info najdete na webových stránkách.
Dětský cyklomaraton 2018
03.09.2018 20:24 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Návštěva knihovny

Děti ze třetí třídy se ve středu 4.10. vydaly do blízkých Hostomic. Jak už je v naší škole zvykem, navštěvujeme minimálně dvakrát ročně místní knihovnu. Na chodbě před vstupem do knihovny už byly vystaveny obrázky rozkvetlé zahrady, které naši školáci namalovali do výtvarné soutěže. V knihovně si děti vyslechly ukázky z veselé knihy Miloše Macourka Mach a Šebestová na prázdninách. Pak se utkali chlapci proti děvčatům při řešení doplňovačky. Následovalo oblíbené prohlížení knih všeho druhu.
V hostomické cukrárně se děti posilnily sladkými dobrotami. Před zpáteční cestou si pohrály na dětském hřišti a pak už jsme se vydali zpět do Osova. V parku ještě děti společnými silami nasbíraly kbelík kaštanů pro lesní zvěř.
Foto zde

2017-10
04.10.2017 21:01 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Osovský akord

V sobotu se někteří žáci naší školy zúčastnili prvního ročníku Osovského svatojánského akordu. Na této akci se představilo hned několik skupin a kapel. Naši zpěváci předvedli dvě písničky, Kuba Piskáček zahrál na flétnu a Verča Štáralová na klávesy. Celá akce byla velice zdařilá.
Děkujeme rodičům za to, že doprovodili své děti do areálu staré školy a celou akci tak podpořili. Zástupcům obecního úřadu děkujeme za sladkou odměnu pro děti.

19274812_10209210980541137_8913470885242139002_n
18.06.2017 22:38 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


DO LESA S LESNÍKEM

Dne 1.11.2016 se naši třeťáčci a čtvrťáčci zúčastnili zajímavé expedice s názvem „Do lesa s lesníkem“, kterou pro nás připravila nadace Dřevo pro život ve spolupráci s polesím Lesy Zbiroh ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mannsfeld. Hned v ranních hodinách jsme odjeli přistaveným autobusem k obci Líšná, kde na nás čekal velmi bohatý program. Společně jsme procházeli šesti připravenými stanovišti, na kterých jsme se s pomocí lesních pedagogů hravou formou dozvěděli mnoho zajímavých skutečností o zalesňování a semenářství, výchově mladých porostů, myslivosti a péči o zvěř, technice měření stromů, těžební činnosti a přibližování dřeva.

Do lesa

Na závěr si naši žáci ověřili i svoje manuální schopnosti a v připravené kreativní dílně si s pomocí pedagogů vyrobili dřevěnou lavičku, kterou si pak i odvezli do školy. Prožili jsme společně skutečně nádherný podzimní den plný dobrodružství a nově nabitých zkušeností.


Do lesa 2
08.11.2016 23:39 | Autor: iv,sk | stálý odkaz


Integrace žáků

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) - "Integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami".

Integrace žáků se specifickými poruchami učení (SPU)

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z PPP. O vyšetřeni v PPP žádají zákonní zástupci dítěte. Žáda-li rodič sám, není nutné doporučení jiných odborníků. Žádá-li ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník "Sdělení školy o dítěti" do PPP. Zprávu z vyšetření vydá PPP škole i zákonnému zástupci.
Má-li žák posudek k integraci, je mu vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Integrace žáka je platná po dobu jednoho roku, poté následuje kontrolní vyšetření.

Postup při integraci žáka s individuálním vzdělávacím plánem: •podléhá tzv. správnímu řízení
•zákonný zástupce si podá k řediteli školy písemnou žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
•ředitel školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně informován
•žákovi je na základě podkladů PPP vypracován IVP, podle kterého je následně veden vzdělávací proces

IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně s přihlédnutím k případným změnám v individuálním přístupu k žákovi. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení PPP, pomůcky a především na co konkrétně se při individuálním přístupu zaměříme. Vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, ti ho společně se žákem podepíší. Dále IVP podepisuje ředitel školy a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu. Má ho k dispozici také PPP.
Integrovaní žáci se vzdělávají podle učebního plánu v běžných třídách a je k nim přistupováno na základě IVP. Integrovaný žák je hodnocen s výrazným přihlédnutím ke své poruše. Je potřebné zdůraznit, že diagnóza SPU neopravňuje žáka k nicnedělání. IVP je vypracován proto, aby dítě lépe překonalo svůj handicap a cítilo se plnohodnotným členem třídy. Pokud si dítě ve škole neplní základní školní povinnosti, odmítá pracovat, nenosí úkoly a školní pomůcky, neučí se - tím tedy neplní základní požadavky IVP - může škola od IVP odstoupit a přejít k běžným formám výuky a klasifikace.

Nejčastější SPU u žáků: •dyslexie - specifická porucha učení, potíže při čtení, žák není schopen se naučit plynule číst
•dysgrafie - specifická porucha psaní
•dysortografie - specifická porucha pravopisu

Tyto poruchy často souvisejí s lehkou mozkovou dysfunkcí, která je dědičnou záležitostí. Dají se zmírnit intenzivním tréninkem, individuální péčí, pravidelnou a úzkou spoluprací rodičů se školou a pedagogicko-psychologickou poradnou.

I tyto děti mají při správném vedení předpoklady ke studiu na středních i vysokých školách.
27.10.2016 22:51 | Autor: sk | stálý odkaz


Školanda s Večerníčkem

Již několik let se první červnový týden vydáváme společně na školandu.
I letos jsme vyrazili na táborovou základnu SVČ Domeček Hořovice na Zbirožském potoce. Protože Večerníček letos slaví 50. narozeniny, slavili jsme společně s ním.

skolanda2 (více)
07.06.2015 08:47 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Výlet do muzea

Ve středu 18.3. se naši páťáci vydali do berounského muzea.
Čekala zde na nás velikonoční dílna, expozice hracích strojků a výstava velkoplošných fotografií. Hned u vchodu se nás ujali dva průvodci, kteří nás provedli muzeem. Prohlédli jsme si úžasné fotografie a ukázku méně známé techniky zdobení velikonočních vajec. Zkušená paní výtvarnice nám předvedla zdobení jezerní travou.

Muzeum Beroun

Pod jejíma rukama vznikaly krásné kraslice. V expozici hracích strojků jsme si prohlédli flašinety, zvonkohry, xylofon, kde jsme si sami vytvářeli melodii pomocí špalíčků. Zajímavý byl i opravdový orchestrion, který se nám povedl rozehrát. Vyzkoušeli jsme i hru na harmonium. Kluci si zahráli karty s hudebními obrázky.

Muzeum Beroun1

Ve druhé dílně na nás čekala výroba ozdoby z vizovického těsta a ukázka drátování, oplétání, háčkování a další techniky zdobení kraslic.
Po prohlídce muzea jsme se vydali za známými medvědy Vojtou, Kubou a Matějem.. Chlupáči na nás už čekali a zapózovali nám při fotografování. Pořádně jsme se vydováděli na dětském hřišti, nakoupili drobné dárky a vydali se na cestu k domovu. Sluníčko pěkně hřálo, takže jsme se už velikonočně naladili.

Muzeum Beroun2
18.03.2015 21:42 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se