Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. ( Petronius )

Narozeninová párty se spaním

Akci předcházel interaktivní preventivní program Staleté kořeny, hudební pořad Vandy a Standy a čtení s místní kronikářkou. V areálu školní zahrady byla společně vysazena pamětní lípa srdčitá, k jejímž kořenům byla vložena schránka s podpisy žáků a zaměstnanců školy. V hale školy byla uspořádána výstavka stoleté historie školství v Osově.
Žáci si při příchodu připravili ležení a v tělocvičně se rozdělili do šesti týmů. Vyvrcholením byl kvíz Česko, ve kterém si prověřili své získané znalosti a dovednosti.
Po večeři následovala diskotéka. Rozsvítili jsme naše barevné lampiony a vydali se na večerní průvod světýlek, který jsme zakončili u nově zasazené lípy, kde jsme společně zazpívali oblíbenou píseň T.G. Masaryka Ach, synku, synku a českou hymnu. Před spaním proběhlo v jednotlivých třídách hlasité čtení a společné sledování filmové pohádky.

Spaní 100

Druhý den proběhla společná snídaně. V tělocvičně jsme si celou akci zhodnotili. Ve třídách si všichni vytvořili magnetky s námětem oslav 100let republiky.
Děkujeme maminkám a babičkám za výborné zákusky a prvorepublikové občerstvení ke snídani.

Foto si můžete prohlédnout ZDE
09.11.2018 20:50 | Autor: sk | stálý odkaz


Oslava 100.výročí

plakát slavíme (více)
31.10.2018 22:44 | Autor: sk | stálý odkaz


Třídíme, sbíráme, recyklujeme

Naše škola je zapojena do recyklačního programu Recyklohraní.
Odevzdávat je možné každé pondělí v hale školy.
Během celého roku sbíráme:
malé elektrospotřebiče - počet kusů
tonery - počet kusů
pomerančová kůra - v kilogramech
hliník ( víčka od jogurtů, plechovky, pouzdra od léků....) - v kilogramech

Termín sběru papíru bude upřesněn.

Lísteček se jménem dítěte, třídou a počtem kusů nebo hmotností odevzdávejte paní vychovatelce Toulové.
05.09.2018 22:20 | Autor: it, sk | stálý odkaz


Ovoce do škol

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Ovoce do škol.
Cílem tohoto projektu je dát dětem povědomí o správné a zdravé stravě a zdravém životním stylu. Žáci budou pravidelně dostávat dávku ovoce a zeleniny, která je důležitá pro správný a zdravý vývoj.
01.09.2018 21:14 | Autor: sk | stálý odkaz


Sázíme stromy

Víte, co dokáží stromy?

Pro přírodu můžeme jednoduchým způsobem udělat hodně dobrého. Proto jsme v tomto týdnu vyhlásili týden stromů a lesů. Během tohoto týdne je možné přinést strarý papír do přistaveného kontejneru u školy a hned tak několik stromů ušetřit.
Přijali jsme výzvu OÚ Lážovice a přiložili ruku k dílu při obnově a vysazování nové aleje stromů z Osovce na Nové Dvory. Druháci a třeťáci se postarali o výsadbu 50 javorů podél cesty, kam často chodí s družinou na vycházku.

SÁZÍME STROMY

A cože stromy vlastně umí? Umí toho opravdu hodně.
•Chrání před hlukem, prachem a větrem
•jsou domovem pro zvířata
•pomáhají zmírnit globální oteplování
•umožňují nám hrát si a vnímat krásu
•uzdravují
•chrání nás před povodněmi......a mnoho dalšího.

Podívejte se, jak nám to šlo ZDE

17.10.2017 23:14 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Recyklační program

Naše škola je zapojena do recyklačního programu. Během celého školního roku sbíráme:
  Malé elektro a tonery - počet kusů
  baterie - počet kusů
  pomerančová kůra - zvážit
  hliník(víčka od jogurtů, plechovky,...) - zvážit
  víčka od PET lahví - zvážit
  papír - zvážit


Sběr papíru - termín bude upřesněn.
Ostatní sběr je možné odevzdávat každé pondělí v hale školy.

Lísteček se jménem dítěte, třídou a hmotností nebo počty kusů odevzdávejte p. vychovatelce I. Toulové.
02.09.2017 21:16 | Autor: it, sk | stálý odkaz


Naše planeta, náš domov

Ve čtvrtek 20.4. se naši školáci vydali do Králova Dvora na oslavu svátku naší planety. Na naučnou akci nás pozvali pracovníci Domečku Hořovice.
Na startu každá třída dostala putovní květinu planety 2017 a vydala se na ekologickou naučnou stezku podél hradeb králodvorského zámku. Museli zde prokázat dobré znalosti v třídění odpadu, aby v cíli mohli získat odměnu.
V areálu zámku byla připravená doprovodná akce.

Den Země2017

Na jednotlivých stanovištích se malí školáci seznamovali s recyklací odpadů, vyzkoušeli si ze starého vyrobit věci nové, prověřili si znalosti v poznávání lesních živočichů, ale i ryb,vyzkoušeli si ekologické hry i pokusy a dozvěděli se mnoho zajímavého o zkamenělinách a různých kamenech Českého krasu. Prohlédli si i ukázku hasičské techniky.
Planetu Zemi mohli pak malovat na zem. Společně si zasadili strom přání a postavili věž z plastových lahví. I když počasí celé akci moc nepřálo, všichni si odnesli spoustu zážitků a poučného materiálu.

Foto z celé akce si můžete PROHLÉDNOUT ZDE

20.04.2017 22:33 | Autor: sk | stálý odkaz


Den s vojáky Čestné stráže Armády ČR

V úterý 14. 3. zavítali do naší školy vojáci Čestné stráže Armády ČR.
Tyto vojáky ČS můžete vidět v televizi či reálně při státních svátcích, zvláštních příležitostech či jiných kulturních událostech v úzkém vztahu s prezidentem, předsedou vlády, či ministry. Jsou také vidět při příletech státních návštěv přímo na letišti, či před státními úřady, tam všechny státní návštěvy vítají. Pokud zemřou vojáci, kteří jsou ve službě, ať už v ČR či v zahraničí, zajišťují jim vojáci ČS také vojenský pohřeb. Čestná stráž je součástí Posádkového velitelství Praha, stejně tak jako oba vojenské orchestry. Všechny informace se můžete dozvědět ZDE

vojáci

Hned v úvodu vojáci předvedli dětem nástup ve slavnostních uniformách. Pak už na děti čekalo pět stanovišť, kde si všichni mohli vyzkoušet masáž srdce a základy první pomoci, střelecký trenažer střelby z pistole a na obrazovce počítače kontrolovali svou úspěšnost. Zkusili rozdělat oheň pomocí křesadla a prohlédli si krabičku poslední záchrany. Prohlédli si zbraně nebo oblékali části maskovací výstroje vojáků, kde je nejvíce zaujal oblek "hejkala".
Byl to pro všechny jedinečný zážitek, celé dopoledne si všichni moc užili. Dokonce se mezi kluky, ale i některými děvčaty, ozývají hlasy, že se chtějí stát vojáky.
Jako poděkování děti pro vojáky namalovaly obrázky s vojenskou tématikou.
Více foto můžete sledovat ZDE
14.03.2017 22:45 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Studijní pobyt v Londýně

V polovině září vyjela skupina13 žáků z řad páťáků a čtvrťáků na studijní cestu do Velké Británie. Škola získala financování tohoto projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je zaměřen i na výuku cizích jazyků.
Na naše školáky čekala dlouhá cesta autobusem do francouzského Calais, kde se trajektem dostali do anglického Doveru. Celý den pak mohli obdivovat krásy Londýna, zejména Westminsteru, Big Ben, Trafalgar Squer, Buckinghamský palác atd. Vše si pak prohlédli z výšky obřího kola London Eye. Navečer děti čekal těžký úkol - domluvit se s anglicky mluvící rodinou, kde byly ubytovány. Na všechny čekalo přátelské přivítání a první večeře.

London 2015 (více)
20.09.2015 21:18 | Autor: sk | stálý odkaz


Den s Hasiči

Ve středu 29.4. se naši školáci vydali do Tlustice. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, zde pořádal již 3. ročník Velké ceny Hořovic ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Letištní plochu v Tlustici zaplnili hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři, ale také dětí z okolních základních i mateřských škol. Hlavním bodem celodenního programu byla krajská soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Hasiči

(více)
29.04.2015 22:36 | Autor: sk | stálý odkaz


Osobní bezpečí je třeba chránit

Každodenně nejen na děti, ale i na nás dospěláky, číhá řada nástrah a nebezpečí. Je tedy dobré se jim vyhnout a hlavně předcházet. Protože je okolo nás těchto situací mnoho, požádali jsme o spolupráci tiskovou mluvčí berounské policie nprap. Marcelu Pučelíkovou, která mezi nás zavítala ve čtvrtek 2o. listopadu se svojí kolegyní Dagmar Pelikánovou.
Ve světle nedávných událostí v celé společnosti si velmi zajímavě, ale bez obalu, s dětmi promluvila o zásadách osobní bezpečnosti zejména při styku s cizí osobou. Vylíčila mnoho různých situací, které by mohly děti ohrozit a ty si mohly vyzkoušet, zda by v nich obstály. Pohovořila s dětmi také o šikaně a osobních vztazích dětí ve třídě i v celé škole a zároveň připomněla, že je nutné dodržovat i zásady bezpečného vstupu do školy - pečlivě zavírat dveře a nikoho do budovy nevpouštět.

Policie

V další části si děti zopakovaly mnoho zásad, bez kterých se neobejdou při pohybu v dopravním provozu. Poznávaly dopravní značky, připomněly si správné přecházení přes ulici, jak bezpečně cestovat v automobilu, jaké nosit oblečení, aby byly pro řidiče dobře viditelní apod.
Protože děti ve zkouškách obstály, odnesly si nejen mnoho zajímavých poznatků, ale také dárečky v podobě papírových skládaček nebo pexes o dopravní výchově. Každý ročník dostal i dárečky do svých tříd. (více)
20.11.2014 20:58 | Autor: sk | stálý odkaz


Osobní bezpečí dětí

Vážení žáci a rodiče,
jak se můžete dočíst na serveru Policie ČR, množí se počet případů, kdy jsou děti školního věku lákány do osobního vozu cizí osobou, či jinak ohrožovány.
Z tohoto důvodu jsou pravidelně děti v naší škole poučeny, jak se mají v případě takového ohrožení chovat.
Prosím, důkladně prostudujte a hlavně si zapamatujte následující rady. Nezapomeňte, že v prvním případě jde o Vás samotné!!!

Zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou:


(více)
10.09.2014 23:19 | Autor: sk | stálý odkaz


Projekt EU - peníze školám

Bližší informace k ukládání ověřených materiálů v projektu EU peníze školám

Před nedávnem jsme vás seznámili s projektem, do kterého se naše škola zapojila na konci loňského školního roku. Po žádosti o dotaci z Evropských fondů, ,,EU Peníze školám" byla tato dotace schválena. V červenci jsme obdrželi první zálohu finančních prostředků.Tyto prostředky byly využity na technické vybavení učeben, projektory, plátna, tabule, 2 multifunkční zařízení a notebooky pro všechny paní učitelky.

Ověřené materiály, které paní učitelky vytvořily, jsou ukládány do složek na externí disk a mohou být využívány v příštích školních letech ke zpestření a doplnění vyučovacích hodin. Tedy mohou být využívány celým kolektivem.
Tyto materiály se vytvářejí pro matematiku, český jazyk, anglický jazyk, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. V případě zájmu je možné nahlédnout do jednotlivých složek.

listopad škola3
28.11.2011 21:36 | Autor: Jarmila Hanousková, en, sk | 1 komentářů | stálý odkaz


Projekt EU - peníze školám

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás seznámit s projektem, do kterého se naše škola zapojila na konci loňského školního roku.
V březnu jsme zažádaly o dotaci z Evropských fondů, ,,EU Peníze školám". V květnu byla tato dotace schválena a v červenci jsme obdržely první zálohu ve výši 60% schválených finančních prostředků.Tyto prostředky byly využity na technické vybavení učeben, projektory, plátna, tabule, 2 multifunkční zařízení a notebooky pro všechny paní učitelky.
Dotace je vázána na výstupy dle Šablon klíčových aktivit. To znamená, že každá paní učitelka si vybrala vyučovací předmět nebo více předmětů, do kterých bude zpracovávat digitální výukové materiály.Tyto materiály bude ve svých hodinách ověřovat a tím přispěje ke zpestření výuky a využije novou techniku, která na naší škole scházela. Zbylých 40% dostane naše škola o velkých prázdninách a budou využity na vybavení jedné počítačové učebny a ocenění učitelů za tvorbu materiálů. Takže dotace bude využívána žáky a doufám, že bude oceněna i paní učitelkami. Těm přeji hodně pevných nervů při zvládání nové techniky a tvorbě výukových materiálů. Můžete se zeptat svých dětí, zda se s novou technikou seznamily a určitě odpoví, že ano.
Jarmila Hanousková
(více)
13.10.2011 22:11 | Autor: jh, sk | 1 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se