Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Nové fotky z halloweenského spaní ve škole

V albu přibyly nové fotografie z letošního halloweenského spaní ve škole. Prohlédnout si je můžete zde.
19.11.2019 20:39 | Autor: ph | stálý odkaz


První setkání klubu Zábavné logiky a deskových her

Školní družina se ve školním roce 2019/2020 zapojila do projektu „Šablony II“. V rámci tohoto projektu se mohli žáci hlásit do různých klubů. Naši prvňáčci se potkávají v klubu Zábavné logiky a deskových her. (více)
20.09.2019 23:02 | Autor: hj | stálý odkaz


Rozhodnutí o přijetí do ŠD

ZŠ a MŠ Osov, okr. Beroun
Č.j. 72/2019

ROZHODNUTÍ

Ředitelka ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun, Osov 93, rozhodla podle § 165 odst. 2 písm. a) a písm. e), a § 46 a 47 a§17 odst.3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., správní řád, o přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2019/2020 takto:

Vyhovuje se žádosti o přijetí do školní družinyv ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun ve školním roce 2019/2020 u žáků s těmito registračními čísly:

A1-A17, B1- B9, B11 - B15, C1- C19, D2-D12, E1- E18 k pravidelné docházce.
B10, D1 k nepravidelné docházce.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne uvedení v platnost u ředitelky školy.
V Osově 13. září 2019
Ředitelka školy : Mgr. Soňa Kocmanová

13.09.2019 21:58 | Autor: sk | stálý odkaz


Informace pro rodiče žáků školní družiny

1. VAŠE DÍTĚ BUDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘIJATO NA ZÁKLADĚ VYPLNĚNÉHO ZÁPISNÍHO LÍSTKU A PLNÉ MOCI POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM.

2. PROVOZ RANNÍ DRUŽINY JE OD 6. 15 DO 7.45 HOD. OD 7. 30 DO 7.45 ŠKOLA UZAVŘENA .

3. ODPOLEDNÍ DRUŽINA JE OD 11.45 DO 16.30. ŽÁCI ODCHÁZÍ DOMŮ V 13,30 HOD. A PAK

AŽ V 15.00 HOD /VZHLEDEM K VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU/.

4. POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU JE 60 KČ ZA MĚSÍC. ČÁSTKA 300,-KČ JE VYBÍRÁNA POLOLETNĚ,

200,- KČ V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK NENAVŠTĚVUJE DRUŽINU KAŽDÝ DEN.

ŽÁCI NEBO RODIČE PLATÍ POPLATEK U VYCHOVATELEK ŠKOLNÍ DRUŽINY.

SPLATNOST JE 15. ŘÍJNA A 15. BŘEZNA.

5. JESTLIŽE ŽÁK ODCHÁZÍ V JINOU DOBU, NEŽ JE NA ZÁPISNÍM LÍSTKU, RODIČE HO PÍSEMNĚ

OMLUVÍ NA OMLUVNÉM LISTĚ.

6. NA ODPOLEDNE DEJTE DĚTEM STARŠÍ OBLEČENÍ, ŽÁCI MAJÍ MOŽNOST SE PŘEVLÉKNOUT, ABY SI

ŠKOLNÍ OBLEČENÍ NEUMAZALI.

7. ŽÁCI BUDOU SEZNÁMENI S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY, S PROVOZNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ

DRUŽINY A S BEZPEČNOSTÍ VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY A NA ZAHRADĚ ŠKOLY.

(více)
29.08.2019 21:35 | Autor: hj, sk | stálý odkaz


Tvoření z pedigu pro dospělé

V úterý 9. dubna 2019 připravila školní družina pro rodiče našich žáků jarní dílnu - tvoření z pedigu. Moc se nás na akci nepřihlásilo, ale nakonec se sešlo hned několik šikovných tvořilek. Zkušená lektorka Hanka Šmídová z Domečku Hořovice s námi pletla jarní kytičku a košíček na velikonoční kraslice. Někdo byl zručnější, někdo méně, ale nakonec si všechny ženy odnášely zdařilé výrobky. Bylo to příjemné odpoledne, protože jsme si popovídaly a odreagovaly se od každodenních starostí a navíc jsme si udělaly radost. Naše chuťové pohárky jsme nasytily při kávě a zákusku. Děkuji všem zúčastněným i paní lektorce Hance.
Hana Jandíková, ved. ŠD

Velikonoční tvoření pro dospělé
09.04.2019 21:41 | Autor: hj, sk | stálý odkaz


Exkurze do knihovny

Dne 18. února jsme se vydali s kroužkem Veselé čtení do knihovny na Dobříš. Je to velká, prostorná budova, která čeká na nové prostory. V knihovně se nás ujal mladý pán, který vyprávěl o dětském oddělení knihovny. Můžeme si zde knihy půjčit i zakoupit. Překvapením pro nás bylo, že se v knihovně dají půjčit i jiné věci jako je kamera, audioknihy nebo dron. Také je tu možnost být i na počítači. Po příjemném vyprávění o místní knihovně, kde je i oddělení pro dospěláky, jsme si mohli všechny prostory prohlédnout a knihy prolistovat. Je zde i spousta časopisů a hraček. Po prohlídce jsme odešli všichni do cukrárny, kde si každý koupil, co mu chutná a pospíchali na autobus. Byl to moc hezký výlet.
Další foto ZDE

knihovna Dobříš - družina
19.02.2019 20:34 | Autor: Kristýnka Červenková, 5. třída, sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Školní vzdělávací program ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ A MŠ OSOV

Činnost ŠD se řídí vyhláškou č. 74/ 2005Sb., o zájmovém vzdělávání
Platnost od 1. 9. 2007
Aktualizace 12. 11. 2018 a schváleno pedagogickou radou

Vypracovala: Hana Jandíková (vedoucí vychovatelka)
(více)
13.11.2018 23:29 | Autor: HJ, SK | stálý odkaz


Změna provozu ŠD

POZOR ZMĚNA ------ POZOR ZMĚNA -------- POZOR ZMĚNA

Provoz školní družiny je s účinností od 10.září 2018 ráno od 6. 15 do 7. 45 hod, odpoledne od 11. 45 do 16. 30 hod.
Prosím rodiče žáků, kteří mají zájem o družinu, aby opravili odchody žáků u vychovatelek ŠD na zápisních lístcích.
Děkuji, Hana Jandíková
10.09.2018 21:01 | Autor: hj, sk | stálý odkaz


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. VAŠE DÍTĚ BUDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘIJATO NA ZÁKLADĚ VYPLNĚNÉHO ZÁPISNÍHO LÍSTKU A PLNÉ MOCI POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM.

2. PROVOZ RANNÍ DRUŽINY JE OD 6. 15 DO 7.45 HOD. OD 7. 30 DO 7.45 ŠKOLA UZAVŘENA .

3. ODPOLEDNÍ DRUŽINA JE OD 11.45 DO 16.00. ŽÁCI ODCHÁZÍ DOMŮ V 13,30 HOD. A PAK AŽ V 15.00 HOD /VZHLEDEM K VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU/.

4. POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU JE 60 KČ ZA MĚSÍC.
ČÁSTKA 300,-KČ JE VYBÍRÁNA POLOLETNĚ,
200,- KČ V PŘÍPADĚ,ŽE ŽÁK NENAVŠTĚVUJE DRUŽINU KAŽDÝ DEN.
ŽÁCI NEBO RODIČE PLATÍ POPLATEK U VYCHOVATELEK ŠKOLNÍ DRUŽINY. SPLATNOST JE 15. ŘÍJNA A 15. BŘEZNA.

5. JESTLIŽE ŽÁK ODCHÁZÍ V JINOU DOBU, NEŽ JE NA ZÁPISNÍM LÍSTKU, RODIČE HO PÍSEMNĚ OMLUVÍ NA OMLUVNÉM LISTĚ.

6. NA ODPOLEDNE DEJTE DĚTEM STARŠÍ OBLEČENÍ, ŽÁCI MAJÍ MOŽNOST SE PŘEVLÉKNOUT, ABY SI ŠKOLNÍ OBLEČENÍ NEUMAZALI.

7. ŽÁCI BUDOU SEZNÁMENI S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY, S PROVOZNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY A S BEZPEČNOSTÍ VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY A NA ZAHRADĚ ŠKOLY.

(více)
30.08.2018 13:40 | Autor: hj,sk | stálý odkaz


Režim dne ve ŠD

REŽIM DNE ŠKOLNÍ DRUŽINY (více)
14.09.2008 22:21 | Autor: jandha | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se