Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. ( Petronius )

Změna provozu ŠD

POZOR ZMĚNA ------ POZOR ZMĚNA -------- POZOR ZMĚNA

Provoz školní družiny je s účinností od 10.září 2018 ráno od 6. 15 do 7. 45 hod, odpoledne od 11. 45 do 16. 30 hod.
Prosím rodiče žáků, kteří mají zájem o družinu, aby opravili odchody žáků u vychovatelek ŠD na zápisních lístcích.
Děkuji, Hana Jandíková
10.09.2018 21:01 | Autor: hj, sk | stálý odkaz


Zájmová odpoledne ŠD

Zájmová odpoledne školní družiny budou probíhat od 1.října 2018

Pondělí- Veselé čtení - p.vych. Jandíková 13-14.40 hod.

Úterý - Sportovní činnosti pro 4. a 5 ročník -p.vych. Jandíková 13-14.40hod.

Středa - Šikovné ručičky -p.vych. Toulová 13-14.40hod.

Čtvrtek - Sportovní činnosti pro 1.,2.,3. ročník-p.vych. Jandíková 13-14.40hod


Zájmová odpoledne v rámci školy

Úterý - Taekwondo - rodiče přihlašují své děti přes internetové stránky-p. Záhejský
Středa - Keramika -žáci se přihlašují ve školní družině -p.Dvořáková-lekce/60,- Kč
10.09.2018 20:44 | Autor: hj,sk | stálý odkaz


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. VAŠE DÍTĚ BUDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘIJATO NA ZÁKLADĚ VYPLNĚNÉHO ZÁPISNÍHO LÍSTKU A PLNÉ MOCI POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM.

2. PROVOZ RANNÍ DRUŽINY JE OD 6. 15 DO 7.45 HOD. OD 7. 30 DO 7.45 ŠKOLA UZAVŘENA .

3. ODPOLEDNÍ DRUŽINA JE OD 11.45 DO 16.00. ŽÁCI ODCHÁZÍ DOMŮ V 13,30 HOD. A PAK AŽ V 15.00 HOD /VZHLEDEM K VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU/.

4. POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU JE 60 KČ ZA MĚSÍC.
ČÁSTKA 300,-KČ JE VYBÍRÁNA POLOLETNĚ,
200,- KČ V PŘÍPADĚ,ŽE ŽÁK NENAVŠTĚVUJE DRUŽINU KAŽDÝ DEN.
ŽÁCI NEBO RODIČE PLATÍ POPLATEK U VYCHOVATELEK ŠKOLNÍ DRUŽINY. SPLATNOST JE 15. ŘÍJNA A 15. BŘEZNA.

5. JESTLIŽE ŽÁK ODCHÁZÍ V JINOU DOBU, NEŽ JE NA ZÁPISNÍM LÍSTKU, RODIČE HO PÍSEMNĚ OMLUVÍ NA OMLUVNÉM LISTĚ.

6. NA ODPOLEDNE DEJTE DĚTEM STARŠÍ OBLEČENÍ, ŽÁCI MAJÍ MOŽNOST SE PŘEVLÉKNOUT, ABY SI ŠKOLNÍ OBLEČENÍ NEUMAZALI.

7. ŽÁCI BUDOU SEZNÁMENI S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY, S PROVOZNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY A S BEZPEČNOSTÍ VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY A NA ZAHRADĚ ŠKOLY.

(více)
30.08.2018 13:40 | Autor: hj,sk | stálý odkaz


Zájmová odpoledne ŠD od října

Začínáme 2. října 2017

Zájmová odpoledne školní družiny pro přihlášené děti budou zahájena v pondělí 2. října.

PO - VESELÉ ČTENÍ 13,00 - 15,00 hod ( p. uč. Jandíková)
STŘ - TVOŘIVÉ RUČIČKY 13,00 - 15,00 hod ( p.uč. Toulová)
STŘ - KERAMIKA 13,00 - 15,00 ( p.Dvořáková)
CT - SPORTOVNÍ ČINNOSTI 13,00 - 14,40 hod ( p. uč. Jandíková)

Zájmová odpoledne ŠD jsou bez poplatku, keramika se platí 60,- za každou lekci.
Tvořivé ručičky a Keramika jsou organizovány jednou za 14, děti jsou rozdělené do skupin, které se budou pravidelně střídat.
26.09.2017 23:07 | Autor: hj, sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Vnitřní řád ŠD

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č. j. 2/2014
Vypracovala: Jandíková Hana
Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 16. dubna 2014
Školská rada schválila: 22. 4. 2014
Účinnost ode dne: 1. 5. 2014
Aktualizováno a schváleno pedagogickou radou dne: 30. 8. 2017
(více)
13.09.2017 21:36 | Autor: HJ, sk | stálý odkaz


Soutěž o nejlepšího sběrače

Na velikonočních dílnách byla ukončena soutěž ve sběru vaječných pouchů.

Soutěže se zúčastnilo celkem 17 žáků, vybráno bylo 351 vaječných pouchů. Pouchy byly využity na velikonoční dekorace.

Velikonoce 20171

Vítězkou se stala Eliška Šmatláková ze čtvrté třídy s počtem 46 kusů. Dalšími oceněnými byli Lucinka Kafková, Radim Kubrycht, Evička Čiháková a Karolína Hůlová. Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Na všechny zúčastněné čekala sladká odměna.

04.04.2017 21:05 | Autor: hj, sk | 0 komentářů | stálý odkaz


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č. j. 2/2014
Vypracovala: Jandíková Hana
Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 16. dubna 2014
Školská rada schválila: 22. 4. 2014
Účinnost ode dne: 1. 5. 2014
Aktualizováno a schváleno pedagogickou radou dne: 30. 8. 2016

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je vydána ředitelkou školy tato směrnice – vnitřní řád školní družiny (dále ŠD, družina).
ŠD se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění dokumentu je k dispozici ve ŠD. (více)
06.09.2016 23:04 | Autor: hj, sk | stálý odkaz


Šikovné ručičky

Celý školní rok navštěvovaly děti ze školní družiny kroužek Šikovné ručičky. Pod jejich ručkamai vznikalo mnoho zajímavých výrobků. Vyráběly z různých materiálů a naučily se některé techniky. Z papíru si vyrobily draka, peněženku, zimní sovičku, velikonočního zajíčka a motýla. Připravily výzdobu na podzimní spaní ve škole, kdy udělaly duchy ze záclony a vodního skla. Před vánocemi si domů odnesly krásného andělíčka.

sikovne rucicky

Upletly si košíčky z pedigu, pracovaly se samotvrdnoucí hmotou. Technikou decoupage si ozdobily květináče, dlaždičky a také si tuto techniku vyzkoušely na textil. Na čarodějnice si vytvořily z látky a přírodnin svoje čarodějnice. Z ponožek vznikly krásné stonožky. Také recyklovaly staré pet lahve a pod jejich ručičkami vznikl tučňák a ptačí budka. Barvami na textil si ozdobily tašky a trička. Pro své rodiče udělaly fotorámeček a pro maminky přáníčko. Děti byly moc šikovné a všechny výrobky se jim moc povedly a odnesly si je domů. Děkuji dětem za krásné chvíle při tvoření.
25.06.2015 21:51 | Autor: sš,sk | stálý odkaz


Režim dne ve ŠD

REŽIM DNE ŠKOLNÍ DRUŽINY (více)
14.09.2008 22:21 | Autor: jandha | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se