Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Uzavření školy a další informace

Všechny informace spojené s uzavřením školy a dalším vývojem situace nebo užitečné odkazy a články najdete zde.
25.03.2020 16:59 | Autor: ph | stálý odkaz


Informace k zápisu 2020

PRO ŠK.ROK 2020/2021 SE ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (PŠD) USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ DÍTĚTE

Pro letošní rok upřednostňujeme podání žádosti zákonným zástupcem bez jeho osobní přítomnosti. Doporučujeme využít datovou schránku nebo odeslat žádost s přílohami poštou.

Žádosti o přijetí k PŠD přijímá ZŠ a MŠ Osov období od 1.4. do 24.4. 2020 několika způsoby:
1. do datové schránky školy - jzkmf8g,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zs.osov@seznam.cz,
3.poštou – ZŠ a MŠ Osov, Osov 93, 267 25,
4. osobní podání v kanceláři školy
V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem telefonicky domluvit přesný čas příchodu rodiče do školy – tel.:731 612 322

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.

(více)
25.03.2020 13:39 | Autor: sk | stálý odkaz


Zápis k povinné školní docházce

(výňatek) č. j.: MSMT-12639/2020-1

MŠMT vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021:

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

(více)
23.03.2020 13:42 | Autor: sk | stálý odkaz


Mimořádné opatření - uzavření školy

Ředitel školy oznamuje, že s účinností od středy 11. března 2020 bude přerušeno vzdělávání na základní škole a škola bude uzavřena do odvolání.


Uzavření školy bylo rozhodnuto na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3. 2020 v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 .

Mgr. Soňa Kocmanová
řed.školyObědy a svačiny mají žáci automaticky odhlášené. Provoz mateřské školy a školní jídelny nezměněn.


10.03.2020 12:39 | Autor: sk | stálý odkaz


Informace k prevenci před šířením koronaviru Covid-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se.
Lékař-epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

Aktuálně:

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Více zde:
Krajskké hygienické stanice
Doporučení MZ občanům a aktuální inormace

Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje necestovat na sever Itálie.

Více zde:
Aktuální informace Ministerstva zahraničních věcí
07.03.2020 19:46 | Autor: sk | stálý odkaz


Zpráva z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje:

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru(Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

1. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,

2. v případě, že se žáci nebo studenti školy vrací z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.
06.03.2020 19:41 | Autor: sk | stálý odkazJídelní lístek

Jídelní lístek najdete tady.
01.03.2020 18:00 | Autor: ph | stálý odkaz


Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021

6B3SIZHK

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Osov, okres Beroun vyhlašuje datum zápisu

do 1. ročníku základního vzdělávání základní školy na období od 1. dubna - 24.dubna 2020

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí.


Stanovená kritéria:

1. Jsou přijímány děti ze společného školského obvodu základní školy, které mají trvalé bydliště v obci Osov, Lážovice, Skřipel, Vižina, Podbrdy, Nesvačily, Všeradice a Velký Chlumec
2. Jsou přijímány děti, které nemají trvalé bydliště v bodě č.1, pokud počet dětí nepřekročil kapacitní možnosti základní školy a pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče doloží rodný list dítěte.

Mgr. Soňa Kocmanová
01.03.2020 10:15 | Autor: sk | stálý odkaz


Bruslení v Hořovicích

25. 2. 2020 jsme se v rámci tělesné výchovy vydali na zimní stadion v Hořovicích.
brusleni (více)
26.02.2020 14:55 | Autor: hj | 0 komentářů | stálý odkaz


Poskytování informací

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun
Osov 93, 267 25 Osov, IČO 711001549, tf. 311584267, zs.osov@seznam.cz
Č.j. 3/2020

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2019 byla podána 1 žádost o informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
V roce 2019 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
V roce 2019 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona.
V roce 2019 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v § 18 zákona odst.c) až f) č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V Osově 24.2. 2020

Mgr. Soňa Kocmanová
řed. ZŠ a MŠ Osov

24.02.2020 13:00 | Autor: ph | stálý odkaz


Nové internetové stránky

Milí rodiče, žáci i další příznivci naší školy,

od března budete všechny aktuality nacházet na nové adrese.

Doufáme, že pro Vás stránky budou přehledné a zajímavé minimálně tak, jako tyto.

Nové školní stránky najdete na zsosov.blogspot.com.

Pokud hledáte jídelní lístek, můžete rovnou sem.

Fotografie budeme, tak jako jste zvyklí, přidávat do alb na rajčeti.
15.02.2020 00:00 | Autor: ph | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se