Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Dopravní značka je pro nás hračka


V současné době je velmi obtížné financovat některé aktivity, proto jsme se rozhodli, že požádáme o podporu Krajský úřad. Podali jsme žádost o udělení grantu v oblasti zdravotnictví z Humanitárního fondu Středočeského kraje na rok 2009, v oblasti Zdravé místní životní podmínky.
Tento projekt byl podpořen a bude spolufinancován KÚ.
Celoroční projekt Dopravní značka je pro nás hračka je určen žákům 1. stupně ZŠ, který koresponduje se ŠVP ( Osobní bezpečí , bezpečné chování v silničním provozu) na naší škole a vychází z dlouhodobé koncepce naší školy Zdravý životní styl. Zaměří se na prevenci úrazů ve škole a ve volném čase dětí,na praktické uplatňování pravidel silničního provozu v roli chodce a cyklisty, procvičování specifických dovedností při jízdě na kole, koloběžce, bruslích in-line (jízda zručnosti) a k jejich bezpečnému ovládání.Procvičování praktických dovedností při poskytování první pomoci při méně závažných úrazech a poraněních a na osvojení dovedností zajistit lékařskou pomoc.

Daný projekt si klade za cíl snížit četnost a závažnost úrazů žáků ve škole a při volnočasových aktivitách a vést je k odpovědnému a ohleduplnému chování v situacích silničního provozu a přírodním prostředí.
Hlavní přínos projektu vidíme v podpoře výchovy ke zdravému životnímu stylu a aktivit ve vztahu k preventivním programům směřující ke snížení výskytu poranění v důsledku úrazů v dopravě a pohybových aktivitách.
Připravované akce, které budou výhledově na projekt navazovat jsou: Bezpečně na kole, Olympiáda bezpečné jízdy, dětský cyklomaraton, jízda na in-line bruslích, kurz dopravní výchovy a kurz zdravovědy, divadelní představení s dopravní tématikou.
13.04.2009 21:15 | Autor: skKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se