Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Školní vzdělávací program(zpracovaný podle RVP pro základní vzdělávání)

Vypracoval pedagogický sbor Základní školy OSOV

MOTTO
ČEMUKOLIV SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE ( PETRONIUS )Plné znění ŠVP je k dispozici u ředitele školy.

Dokument je účinný od 1.9. 2016


OBSAH

1. Identifikační údaje
1.1. Překladatel
1.2. Platnost dokumentu
2. Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
2.2. Vybavení školy
2.3. Charakteristika pedagogického sboru
2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
2.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
3.Charakteristika ŠVP
3.1. Zaměření školy
3.2. Výchovné a vzdělávací strategie
3.3. Klíčové kompetence
3.4. Obecné cíle základního vzdělávání
3.5. Průřezová témata
3.6. Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3.7. Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky
3.8. Školní družina
4. Učební plán
4.1. Tabulace učebního plánu
4.2. Poznámky k učebnímu plánu
5. Učební osnovy
5.1. Jazyk a jazyková komunikace
5.1.1.Český jazyk
5.1.2.Anglický jazyk
5.2. Matematika a její aplikace
5.3. Informační a komunikační technologie
5.4. Člověk a jeho svět
5.4.1. Prvouka
5.4.2. Přírodověda
5.4.3. Vlastivěda
5.5. Umění a kultura
5.5.1. Hudební výchova
5.5.2. Výtvarná výchova
5.6. Člověk a zdraví
5.6.1. Tělesná výchova
5.7. Člověk a svět práce
5.7.1. Pracovní výchova
6. Hodnocení
6.1 Hodnocení žáků
6.1.1. Metodické zásady hodnocení
6.1.2. Získávání podkladů pro hodnocení
6.1.3. Klasifikace v předmětech s převahou teoretického
zaměření
6.1.4. Klasifikace v předmětech s převahou výchovného
zaměření
6.1.5. Klasifikace žáků se specifickými vývojovými
poruchami
6.1.6. Výchovná opatření
6.1.7. Klasifikace na vysvědčení
6.1.8. Sebehodnocení žáků
6.1.9. Slovní hodnocení výsledků vzdělávání

7. Seznam použitých zkratek

8. Přílohy

Školní vzdělávací program pro školní družinu
Prevence ve vyučování


6.1.1. Metodické zásady hodnocení
6.1.2. Získávání podkladů pro hodnocení
6.1.3. Klasifikace v předmětech s převahou teoretického
zaměření
6.1.4. Klasifikace v předmětech s převahou výchovného
zaměření
6.1.5. Klasifikace žáků se specifickými vývojovými
poruchami
6.1.6. Výchovná opatření
6.1.7. Klasifikace na vysvědčení
6.1.8. Sebehodnocení žáků
6.1.9. Slovní hodnocení výsledků vzdělávání
7. Seznam použitých zkratek

8. Příloha

Školní vzdělávací program pro školní družinu
Dodatek ŠVP ZV


ad1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Předkladatel

Název : Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun

Adresa : 267 25 , OSOV 93

Zřizovatel : OBEC OSOV ,Osov 109

REDIZO, IČO 6000 43 002

Datová schránka: ID jzkmf8g

Obor studia : 79 – 01 – C / 01, Základní škola

Telefon : 311 584 267 , 731 612 322

E-mail : zs.osov@seznam.cz

Součásti : Mateřská škola IZO : 150 038 356
Základní škola IZO : 020 050 552
Školní družina IZO : 113 100 353
Školní jídelna IZO : 150 038 364

Ředitelka : Mgr.Jarmila Hanousková

Vedoucí pracovníci : Jitka Karmazínová- zástupkyně ředitelky pro MŠ
Marcela Čabounová- vedoucí ŠJ
Hana Jandíková- vedoucí vychovatelka ŠD


Účinnost tohoto dokumentu je od 1.září 2016

Mgr.Jarmila Hanousková
ředitelka školy

V Osově 30.srpna 2016

01.09.2016 00:00 | Autor: skKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se