Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Rozhodnutí o přijetí do ŠD

ZŠ a MŠ Osov, okr. Beroun
Č.j. 72/2019

ROZHODNUTÍ

Ředitelka ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun, Osov 93, rozhodla podle § 165 odst. 2 písm. a) a písm. e), a § 46 a 47 a§17 odst.3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., správní řád, o přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2019/2020 takto:

Vyhovuje se žádosti o přijetí do školní družinyv ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun ve školním roce 2019/2020 u žáků s těmito registračními čísly:

A1-A17, B1- B9, B11 - B15, C1- C19, D2-D12, E1- E18 k pravidelné docházce.
B10, D1 k nepravidelné docházce.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne uvedení v platnost u ředitelky školy.
V Osově 13. září 2019
Ředitelka školy : Mgr. Soňa Kocmanová


13.09.2019 21:58 | Autor: sk


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se