Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Slovo úvodem...

Vážení rodiče, milé kolegyně a žáci,

dnešním dnem naše škola opět ožila. Ožila rozličnými dospěláckými i dětskými hlasy, ale hlavně smíchem. Tomuto dni předcházela ale spousta hodin příprav, úklidu, malování, sekání i stěhování. Za hladký průběh všech příprav patří dík všem zaměstnancům školy.
První školní den je nejvýznamnějším dnem pro prvňáčky, kterým začíná nová etapa života! Všichni se na ně moc těšíme a jsme připraveni pomoci v jejich školních začátcích. Přejeme jim hodně úspěchů a také dostatek nových kamarádů. Rodičům prvňáčků přejeme spoustu trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy dětem nepůjde vše hned napoprvé a podle jejich představ.
Významný je tento školní rok i pro naše páťáky, kteří se stávají průvodci svých mladších spolužáků. Na konci roku se s naší školou rozloučí. Věřím, že svým přístupem k učení získají pevné základy, na nichž budou moci budovat svoji úspěšnou budoucnost v jiné škole.
Úspěšný a pohodový školní rok, pevné zdraví, chuť chodit do školy, hodně nových poznatků, zajímavých zážitků a akcí, skvělých přestávek a kamarádů, co nejméně nezdarů a hodně úspěchů přeji samozřejmě všem našim žákům, učitelům i ostatním pracovníkům.
Věřím, že stejně jako v minulých letech se nám podaří plnit dané úkoly ku prospěchu všech. Bude k tomu potřeba nejen spolupráce nás všech – žáků, učitelů, rodičů i nepedagogických pracovníků, spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi, ale také dostatek sil a energie každého z nás. Vykročme tedy všichni tou správnou nohou do letošního školního roku 2019/2020.


Na spolupráci všech se těší

Mgr. Soňa Kocmanová, ředitelka školy
02.09.2019 21:22 | Autor: skKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se