Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021

6B3SIZHK

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Osov, okres Beroun vyhlašuje datum zápisu

do 1. ročníku základního vzdělávání základní školy na období od 1. dubna - 24.dubna 2020

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí.


Stanovená kritéria:

1. Jsou přijímány děti ze společného školského obvodu základní školy, které mají trvalé bydliště v obci Osov, Lážovice, Skřipel, Vižina, Podbrdy, Nesvačily, Všeradice a Velký Chlumec
2. Jsou přijímány děti, které nemají trvalé bydliště v bodě č.1, pokud počet dětí nepřekročil kapacitní možnosti základní školy a pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče doloží rodný list dítěte.

Mgr. Soňa Kocmanová

01.03.2020 10:15 | Autor: sk


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se