Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Rozhodnutí o přijetí do ŠD

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2018/2019,

ZŠ A MŠ OSOV, okres Beroun, Osov 93, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle § 165 odst. 2 písm. a) a písm. e), a § 46 a 47 a §17 odst.3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí do školní družiny v ZŠ A MŠ OSOV, ve školním roce 2018/2019 u žáků s těmito registračními čísly:

1-12, 14-15, 16- 34, 35- 47, 48- 55, 56- 80.


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne uvedení v platnost u ředitelky školy.

V Osově 17. září 2018

Ředitelka školy : Mgr. Jarmila Hanousková


23.09.2018 22:03 | Autor: hj, sk


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se