Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. VAŠE DÍTĚ BUDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘIJATO NA ZÁKLADĚ VYPLNĚNÉHO ZÁPISNÍHO LÍSTKU A PLNÉ MOCI POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM.

2. PROVOZ RANNÍ DRUŽINY JE OD 6. 15 DO 7.45 HOD. OD 7. 30 DO 7.45 ŠKOLA UZAVŘENA .

3. ODPOLEDNÍ DRUŽINA JE OD 11.45 DO 16.00. ŽÁCI ODCHÁZÍ DOMŮ V 13,30 HOD. A PAK AŽ V 15.00 HOD /VZHLEDEM K VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU/.

4. POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU JE 60 KČ ZA MĚSÍC.
ČÁSTKA 300,-KČ JE VYBÍRÁNA POLOLETNĚ,
200,- KČ V PŘÍPADĚ,ŽE ŽÁK NENAVŠTĚVUJE DRUŽINU KAŽDÝ DEN.
ŽÁCI NEBO RODIČE PLATÍ POPLATEK U VYCHOVATELEK ŠKOLNÍ DRUŽINY. SPLATNOST JE 15. ŘÍJNA A 15. BŘEZNA.

5. JESTLIŽE ŽÁK ODCHÁZÍ V JINOU DOBU, NEŽ JE NA ZÁPISNÍM LÍSTKU, RODIČE HO PÍSEMNĚ OMLUVÍ NA OMLUVNÉM LISTĚ.

6. NA ODPOLEDNE DEJTE DĚTEM STARŠÍ OBLEČENÍ, ŽÁCI MAJÍ MOŽNOST SE PŘEVLÉKNOUT, ABY SI ŠKOLNÍ OBLEČENÍ NEUMAZALI.

7. ŽÁCI BUDOU SEZNÁMENI S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY, S PROVOZNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY A S BEZPEČNOSTÍ VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY A NA ZAHRADĚ ŠKOLY.


KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. ŠKOLNÍ DRUŽINA SE NAPLŇUJE DO POČTU 27 ŽÁKŮ NA ODDĚLENÍ.

2. ŽÁCI SE PŘIJÍMAJÍ NA ZÁKLADĚ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY/ZÁPISNÍ LÍSTEK S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM/.

3. O PŘIJETÍ ČI VYLOUČENÍ ROZHODUJE ŘEDITELKA ŠKOLY/VIZ. VNITŘNÍ ŘÁD ŠD/.

4. RODIČE ŽÁKŮ ODEVZDAJÍ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU DO 7. 9. 2018 VYCHOVATELKÁM ŠD.

5. ŘEDITELKA ŠKOLY UVĚDOMÍ RODIČE O ZAŘAZENÍ, PŘÍPADNĚ NEZAŘAZENÍ ŽÁKA DO ŠD ZVEŘEJNĚNÍM NA WEBU ŠKOLY A V HALE ŠKOLY POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM.

HANA JANDÍKOVÁ, VED. VYCHOVATELKA
30.08.2018 13:40 | Autor: hj,sk


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se