Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. ( Petronius )

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2018/2019

6B3SIZHK

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Osov, okres Beroun vyhlašuje datum zápisu
do 1. ročníku základního vzdělávání základní školy 4. dubna 2018
Zápis se uskuteční v základní škole v učebně 1. ročníku od 14,00 – 17,00 hodin.

Stanovená kritéria:

1. Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v Osově a Osovci.
2. Jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v obcích Malý a Velký Chlumec, Skřipel, Lážovice, Nové Dvory, Vižina, Všeradice, Nesvačily, Podbrdy.
3. Jsou přijímány děti, které nemají trvalé bydliště v bodě č. 1 a 2, pokud počet dětí nepřekročí kapacitní možnosti základní školy a pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by nebyl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Jarmila Hanousková

01.04.2018 21:00 | Autor: jh, skKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se