Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Školní poradenské pracoviště

S účinností od 1.9. 2016 bylo zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP).
ŠPP na naší škole slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy ZŠ a MŠ.

Konzultační hodiny: kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě

Personální obsazení ŠPP:

Výchovná poradkyně: Mgr. Jarmila Hanousková
Školní metodička prevence: Mgr. Soňa Kocmanová

Konzultační hodiny: kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě
Telefon: 311 584 267


Obsah služeb:
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na

Poradenské, metodické a informační činnosti:
Péče o žáky s nespecifickými problémy
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Prevence školní neúspěšnosti
Podpora rozvoje nadaných dětí
Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy
Kariérové poradenství
Prevence projevů rizikového chování
Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
Spolupráci školy s poradenskými zařízeními
Další metodická a informační činnost


12.09.2019 21:14 | Autor: skKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se