Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)

Provozní řád školní jídelny

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

* žáci přicházejí na svačinu 8,50 – 9,00 hod.

* obědy se vydávají od 11,45 – 12,30 hod.

Ceny stravného: 1. – 4. ročník (7 – 10 let) Svačina 10Kč

Oběd 24Kč

5. ročník (11 – 14 let) Svačina 12Kč

Oběd 26Kč

* pedagogické dozory – dozory pedagogů vyvěšeny v jídelně


* obědy se odhlašují den předem, nebo při onemocnění žáka do osmé hodiny ranní osobně, telefonicky (311584281) nebo emailem (skolnijidelna.osov@seznam.cz)

* po dobu nemoci má strávník nárok odebrat oběd do čistých jídlonosičů ( ne zavařovací sklenice, různé kelímky apod.) pouze první den nemoci. Výdej je v jídelně ZŠ od 11.30-11.45hod.

* za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada

* rodiče jsou POVINNI po dobu nemoci strávníka stravné odhlásit

* obědy o státních svátcích a prázdninách mají všichni žáci a zaměstnanci školy odhlášené automaticky

* způsoby placení – inkasem ze sporožirového nebo z běžného účtu, hotově

* termíny placení v hotovosti – pro nové strávníky první týden v září záloha ve výši 800 Kč, dále pak do 15-tého dne v měsíci v kanceláři vedoucí ŠJ v budově MŠ od 7,00 do 13,00 hod.

* termíny placení inkasem z účtu – k 20 dni v měsíci

* pokud nebude zaplaceno v daném termínu, nebude poskytnuto stravné

* vlastní organizace provozu – strávník si umyje ruce, vezme si tác a příbor a jde k k okénku pro jídlo, použité nádobí odnese na levou stranu okénka

* strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga

* strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly pro stolování

* problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí dozorujícímu pedagogovi

* technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí jídelny

* mimořádný úklid jídelny během výdejní doby zajišťuje pomocná kuchařka

* za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá pomocná kuchařka

* úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozorujícímu pedagogovi

* způsob podávání připomínek rodičů ke stravování – osobně, telefonicky nebo emailem u vedoucí jídelny

* možnost seznámení strávníků rodičů s jídelním lístkem – vyvěšen v ZŠ a MŠ, na internetových stránkách školy www.zs.osov.txt.cz

* provozní řád je vyvěšen na nástěnce v jídelně ZŠ a MŠ31.8.2015 Školní jídelna při ZŠ a MŠ Osov

Čabounová Marcela

Vedoucí stravování
02.09.2015 15:01 | Autor: mč, sk


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se