Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. ( Petronius )

Hurá na prázdniny

Zamykám, zamykám naši třídu, tabuli, pero, sešit, křídu...

Poslední školní den bývá vždy slavnostní událostí. Společně se sejdeme v tělocvičně, abychom se rozloučili ze školním rokem. Slavnostní oblečení všemu dodá ještě tu správnou atmosféru. Děvčata jsou naparáděná, ale i kluci se vyfešákují a co teprve paní učitelky.
(více)
29.06.2018 23:23 | Autor: sk | stálý odkaz


Vybíjená v Litni

První letní den byla naše škola pozvána na turnaj ve vybíjené do Litně. Z každé třídy jel jeden chlapec a jedna dívka, ze čtvrté třídy mohl jet pouze jeden hráč. Takže sedmičlenné družstvo bojovalo a obhajovalo titul z minulých let. Bohužel nás tlačil čas a my jsme museli opustit turnaj předčasně. V základní skupině jsme skončili na druhém místě. Obdrželi jsme tedy diplom jen za účast. Tetínské škole blahopřejeme k prvnímu místu a přenecháváme jí putovní pohár na jeden rok. Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy.
24.06.2018 21:21 | Autor: jandha, sk | stálý odkaz


Organizace posledního školního týdne


V posledním školním týdnu nebude odpolední vyučování, přes týden bude následující program:

PONDĚLÍ: odevzdávání učebnic, odevzdávají se vygumované, slepené, očištěné. V případě většího poškození bude požadována náhrada.
Prezentace malých hasičů SDH Osov na školní zahradě.

ÚTERÝ: 4. a 5. ročník naučná vycházka do záchranné stanice ve Velkém Chlumci, při teplém počasí možno na zpáteční cestě koupání v bazénech firmy Albixon.
S sebou svačina, pití, plavky, ručník, kapesné. Odjezd busem v 8,00 od zámku (svačiny odhlášeny, oběd ve škole).

1. - 3. ročník úklid tříd, stolní hry

STŘEDA: Sportovní den na školní zahradě

ČTVRTEK: 1.,2. a 3. ročník naučná vycházka do záchranné stanice ve Velkém Chlumci, při teplém počasí možno na zpáteční cestě koupání v bazénech firmy Albixon.
S sebou svačina, pití, plavky, ručník, kapesné. Odjezd busem v 8,00 od zámku (svačiny odhlášeny, oběd ve škole).

4.a 5. třída - úklid tříd, stolní hry

PÁTEK: Společné rozloučení se školním rokem v tělocvičně, hodnocení soutěží a sběru, rozdávání vysvědčení. Předpokládané ukončení max. v 9 hodin

22.06.2018 13:39 | Autor: sk | stálý odkaz


Exkurze do Mirakula


Na konci školního roku vyráží většina školáků na společné výlety. Naši páťáci a třeťáci se vydali do naučného Parku Mirakulum. To je především o zábavě, ale školáci se tu dozví i mnoho zajímavostí.Nejen že se do sytosti vyřádili na herních prvcích, ale prošli se i v naučných zahradách a naučné lesní stezce. Prostě taková škola hrou. Poznávali bylinky, druhy stromů, hustotu nebo rezonanci dřeva. Na hřbitově odpadků zjišťovali délku rozpadu PET lahví nebo papíru čí látky, Svou odvahu a mrštnost předvedli při zdolávání žebříků v lanovém centru, orientaci zase v podzemních chodbách. Nakonec všechny čekalo příjemné osvěžení ve vodním světě. Místní vodopád zásobuje vodou potůčky a říčky. Děti pomocí hrázi tvořily tůně, měnily směr jejich toku a nebo přečerpávaly vodu pomocí Archimedových šroubů. V letním parnu to bylo příjemné zakončení.
20.06.2018 21:27 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Sběr surovin

Poslední možnost odevzdání sběru víček, hliníku, pomerančové kůry a elektra je 15.6. 218.
Po tomto datu již sběr za školní rok 2017/2018 nepřijímáme. Další možnost odevzdání sběru bude až po hlavních prázdninách.
06.06.2018 21:52 | Autor: I.Toulová,sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Den dětí v přírodě

První červen patří vždy dětem. Na tento den připadá Mezinárodní den dětí. I naši školáci tento svátek oslavili. Malé děti se vydaly na farmu,jiní na zmrzlinu, starší na kola a na seznamovací turnaj do Hostomic.
Všem dětem přejeme k jejich svátku všechno nejlepší a pohodový konec školního roku.
01.06.2018 14:16 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Ochrana dat GDPR

Vážení rodiče,
25. května 2018 vstupuje v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů neboli GDPR.

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun, jako správce osobních údajů zpracovává tyto údaje v níže uvedených případech.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2014 Sb., / školský zákon/ , ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

Jméno a příjmení, rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti nebo žákovi přiděleno), státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu nebo místo pobytu na území České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání žáka, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

(více)
23.05.2018 21:20 | Autor: Jarmila Hanousková, sk | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se