Základní škola a Mateřská škola Osov

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. ( Petronius )

Linka bezpečí ve škole

logo

V rámci prevence jsme ve úterý přivítali ve škole lektorky Linky bezpečí s jejich projektem.
Záměrem projektu je obohacení dětí o vlastní prožitek řešení problému v bezpečném prostředí, rozšíření povědomí o Lince bezpečí jako nejdostupnější formě pomoci pro děti a předání informací o dalších odborných službách a možnostech jejich využití.
Lektorky navštívily3. - 5. třídu, kde si žáci vybrali téma, které je zajímá.
Třeťáci a čtvrťáci si vybrali téma Já a svět počítačů. Dozvěděli se, na co si dávat pozor na internetu, na facebooku, na chatu a co dělat, když se přes počítač děje něco, co se nám nelíbí, čemu
nerozumíme, čeho se bojíme,na koho se můžeme obrátit, aby nám s tím pomohl.
Páťáci vybrali téma Když se mi nedaří, když je mi smutno. Povídali si o tom, kdy nám může být smutno, těžko, hrozně, blbě, co s tím, když se necítíme dobře a kdo nám může pomoc, když se dobře necítíme.

Více informací se DOZVÍTE ZDE

26.04.2017 21:43 | Autor: sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Den ZeměNaše planeta oslavila svůj svátek. I my se snažili naší planetě popřát. V pondělí jsme se dali do práce. V 10 hodin jsme se společně sešli na školní zahradě vybaveni rukavicemi, montérkami a pracovním nářadím. Rozdělili jsme si úkoly a vrhli se do práce. Páťáci vykopali díry pro nové stromky a navozili zeminu. Čtvrťáci vypleli bylinkovou zahrádku, třeťáci a druháci vyhrabali a uklidili kolem živého plotu, prvňáci pomáhali se sběrem odpadků a společně si zasadili strom splněných přání.. Před polednem bylo hotovo a všichni jsme se sešli, abychom zasadili náš nový strom - lípu srdčitou.

Den Země417

Všichni si zaslouží pochvalu za vykonanou práci. Více foto NAJDETE ZDE
24.04.2017 21:29 | Autor: sk | stálý odkaz


Naše planeta, náš domov

Ve čtvrtek 20.4. se naši školáci vydali do Králova Dvora na oslavu svátku naší planety. Na naučnou akci nás pozvali pracovníci Domečku Hořovice.
Na startu každá třída dostala putovní květinu planety 2017 a vydala se na ekologickou naučnou stezku podél hradeb králodvorského zámku. Museli zde prokázat dobré znalosti v třídění odpadu, aby v cíli mohli získat odměnu.
V areálu zámku byla připravená doprovodná akce.

Den Země2017

Na jednotlivých stanovištích se malí školáci seznamovali s recyklací odpadů, vyzkoušeli si ze starého vyrobit věci nové, prověřili si znalosti v poznávání lesních živočichů, ale i ryb,vyzkoušeli si ekologické hry i pokusy a dozvěděli se mnoho zajímavého o zkamenělinách a různých kamenech Českého krasu. Prohlédli si i ukázku hasičské techniky.
Planetu Zemi mohli pak malovat na zem. Společně si zasadili strom přání a postavili věž z plastových lahví. I když počasí celé akci moc nepřálo, všichni si odnesli spoustu zážitků a poučného materiálu.

Foto z celé akce si můžete PROHLÉDNOUT ZDE

20.04.2017 22:33 | Autor: sk | stálý odkaz


Den se zajícem

Poslední školní den před Velikonocemi nás čekalo učení se zajícem. Připravil pro nás různé úkoly, skrývačky a vyprávění o Velikonocích a jejich zvycích. I v hodinách angličtiny si vyprávíme tamních zvycích. Dětem v Anglii schovává mlsky a dárky právě zajíc - Bunny.
Právě on nám schoval zaječí podklad, za kterým jsme se společně vydali. Počasí nám příliš nepřálo, ale nám to nevadilo a vyrazili jsme na společné hledání.
Cestou do blízkého lesíka jsme pozorovali probouzející se přírodu, obdivovali koberce dýmnivek a sasanek, které nádherně ozdobily Bažantnici, kam si rádi chodíme hrát.

Zajíc

Protože jsme se toho o Velikonocích ve škole spoustu dověděli, bylo pro nás plnění úkolů snadné.
Zaječí podklad jsme našli a čekala na nás i sladká odměna.

Další FOTO ZDE

Takže teď už jen HURÁÁÁ na prázdniny!

Přejeme všem zaměstnancům, žákům, jejich rodičům i všem ostatním příjemné a pohodové prožití svátků jara plné sluníčka.
Dětem krásné prázdniny a bohatou pomlázku. Společně se sejdeme v úterý 18.4.
12.04.2017 22:05 | Autor: sk | stálý odkaz


Velikonoční jarmark 2017

Školní družina uspořádala dne 5. dubna 2017 prodejní velikonoční jarmark.

Ve středu se ve 13 hodin otevřely dveře školní družiny pro všechny přátele naší školy, aby si zde mohli nakoupit různé jarní i velikonoční dekorace. Na výrobě dekorací se podíleli všichni žáci školy, protože většina z nich do družiny chodí. Na dílnách jsme vyrobili spoustu nápaditých výrobků a tak bylo co prodávat. Prodavači se stali naši páťáci. Své role se zhostili na výbornou, protože během odpoledne z pultů, vlastně školních lavic, zmizely skoro všechny dekorace. Největší radost měli, když počítali tržbu. Všechny utržené peníze budou použity pro děti. Za organizaci prodejního jarmarku děkuji všem, kteří se na ní podíleli.

Více foto Z D E

Velikonoce 20172


05.04.2017 20:45 | Autor: hj,sk | 0 komentářů | stálý odkaz


Soutěž o nejlepšího sběrače

Na velikonočních dílnách byla ukončena soutěž ve sběru vaječných pouchů.

Soutěže se zúčastnilo celkem 17 žáků, vybráno bylo 351 vaječných pouchů. Pouchy byly využity na velikonoční dekorace.

Velikonoce 20171

Vítězkou se stala Eliška Šmatláková ze čtvrté třídy s počtem 46 kusů. Dalšími oceněnými byli Lucinka Kafková, Radim Kubrycht, Evička Čiháková a Karolína Hůlová. Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Na všechny zúčastněné čekala sladká odměna.

04.04.2017 21:05 | Autor: hj, sk | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se